[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jun 30 18:47:43 CEST 2015


Ok. Vi skal jo bruke OSM-tags uansett der det er en konflikt, med mindre
annen kunnskap foreligger. Så det blir neppe et problem i importen.

2015-06-30 18:45 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:

> Den 30. juni 2015 18:34, Christer van der Meeren skreiv:
> > Hvis det du sier er riktig, så må Elveg2osm oppdateres, for det er ikke
> > dette som gjøres nå, se
> >
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29#Data_Preparation
>
> Eg er ikkje sikker på om vegklassen er inkludert i orginaldataa. Elveg2osm
> gjer ein kvalifisert gjetting basert på vegnummeret. Både europavegar og
> riksvegar kan vere motorvegar men det er ingen måte å finne det ut på. Det
> same problemet finst med skilta fylkesvegar. Heldigvis er det ikkje så
> mange motorvegar at det er
> eit problem, skilta/uskilta fylkesvegar er det litt vanskligare med, men
> det er enda ikkje utanfor rekkevidden av det ein håndfull frivillige kan
> fikse på ei helg.
>
> Knut
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/bef79002/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list