[NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Fri Nov 13 09:04:59 CET 2015


Ser faktisk ikkje noko feil med dette. Om folk vil kaste bort tid på slikt så må dei nesten få lov til det.
Eg ville ikkje brukt tid på slikt...

Ein kanskje positiv effekt er at det vert mindre polygon (areal) å arbeide med. Mindre sjanse for at folk gjer små feil som får store konsekvensar :)

JT

________________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
Sent: Friday, November 13, 2015 8:47 AM
To: kart at nuug.no
Subject: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Hei,
Jeg har lagt merke til at flere i det siste har begynt å stykke opp de
store skogpolygonene og blant annet frilagt skog langs bilveier, for
eksempel i Nordmarka.

1. Jeg er ikke sikker på om det er riktig representasjon av skog: Hvor
bred skal en vei med veigrøfter være før det er naturlig å si at det
er et åpent område?

2. Det er bortkastet tid, spesielt på nåværende tidspunkt som det
mangler mange bilveier, dyrket mark, bygninger, osv i de samme
områdene.

Det er noe av det som er gjort i Nordmarka som jeg er såpass uenig i
at jeg har lyst til å reversere det igjen.

Hva synes dere?
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list