[NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Fri Nov 13 09:37:52 CET 2015


Det kjem nok til å bli mykje feil i slike når ein får på plass meir N50 import. Der består jo  det meste av relasjonar.
Er faktisk eit problem dette. iD og Potlatch er dårlege på relasjonar imo. For mange så er relasjonar faktisk ganske komplisert å forstå.

Så lenge alle kan redigere OSM så må ein nok berre rekne med slike feil og rette dei etter kvart.

Trur kanskje ei løysing er å få på plass ei sperre som nektar iD, Potlatch og JOSM i å laste opp data med relasjonar som ikkje er OK. F.eks. der ein multipoly ikkje er lukka fullstendig i outer eller inner.
Om dette er råd å få til veit eg ikkje.


JT
________________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>
Sent: Friday, November 13, 2015 9:18 AM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Tja, det er ihvertfall ingen tvil om at denne oppdelingen allerede har
ført til endel nye feil:
Nordmarka: https://www.openstreetmap.org/relation/1904403/history
Krokskogen: https://www.openstreetmap.org/relation/1373282/history

Anders

--
Anders.Fougner at gmail.com
+47 97158863

Sent from my Commodore 64

Den 13.11.2015 09.04, skrev N/A N/A:
> Ser faktisk ikkje noko feil med dette. Om folk vil kaste bort tid på slikt så må dei nesten få lov til det.
> Eg ville ikkje brukt tid på slikt...
>
> Ein kanskje positiv effekt er at det vert mindre polygon (areal) å arbeide med. Mindre sjanse for at folk gjer små feil som får store konsekvensar :)
>
> JT
>
> ________________________________________
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> Sent: Friday, November 13, 2015 8:47 AM
> To: kart at nuug.no
> Subject: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog
>
> Hei,
> Jeg har lagt merke til at flere i det siste har begynt å stykke opp de
> store skogpolygonene og blant annet frilagt skog langs bilveier, for
> eksempel i Nordmarka.
>
> 1. Jeg er ikke sikker på om det er riktig representasjon av skog: Hvor
> bred skal en vei med veigrøfter være før det er naturlig å si at det
> er et åpent område?
>
> 2. Det er bortkastet tid, spesielt på nåværende tidspunkt som det
> mangler mange bilveier, dyrket mark, bygninger, osv i de samme
> områdene.
>
> Det er noe av det som er gjort i Nordmarka som jeg er såpass uenig i
> at jeg har lyst til å reversere det igjen.
>
> Hva synes dere?
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list