[NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Nov 13 10:14:03 CET 2015


Jeg synes prinsipielt dette er feil. Om man har en skog og lager en vei
igjennom så skal det bare trekkes en linje som representerer veien.
Skogen skal være slik den er. Unntak kan evnt være der det er laget
rasteplasser eller av andre grunner ryddet større områder.

En annen ting, som forsåvidt ikke er så relevant i den prinipielle
diskusjonen, er at dette er lite smart bruk av tid. Vi har store
områder som mangler masse veier og andre viktige ting. Så dette bør
ikke prioriteres, om det i hele tatt skal gjøres.

Når det gjelder problemer med relasjoner og N50-import, så tror jeg
dette kommer til å gi oss hodebry og mange utfordringer etterhvert som
folk legger inn mer data og endrer ting. Det er også derfor jeg har
valgt å gjøre import av N50-data på en litt annen måte enn den dere har
blitt enige om.  Når hvert vann, hver myr, osv består av mange små
linjer som er satt sammen gjennom relasjoner så krever det stor
forståelse av hvordan dette virker. Det har desverre ikke alle. Jeg er
redd det kommer til å bli mye kaos etterhvert.

-SverreOn Fri, 2015-11-13 at 08:37 +0000, N/A N/A wrote:
> Det kjem nok til å bli mykje feil i slike når ein får på plass meir
> N50 import. Der består jo  det meste av relasjonar.
> Er faktisk eit problem dette. iD og Potlatch er dårlege på relasjonar
> imo. For mange så er relasjonar faktisk ganske komplisert å forstå.
> 
> Så lenge alle kan redigere OSM så må ein nok berre rekne med slike
> feil og rette dei etter kvart.
> 
> Trur kanskje ei løysing er å få på plass ei sperre som nektar iD,
> Potlatch og JOSM i å laste opp data med relasjonar som ikkje er OK.
> F.eks. der ein multipoly ikkje er lukka fullstendig i outer eller
> inner.
> Om dette er råd å få til veit eg ikkje.
> 
> 
> JT
> ________________________________________
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Anders
> Fougner <anders.fougner at gmail.com>
> Sent: Friday, November 13, 2015 9:18 AM
> To: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog
> 
> Tja, det er ihvertfall ingen tvil om at denne oppdelingen allerede
> har
> ført til endel nye feil:
> Nordmarka: https://www.openstreetmap.org/relation/1904403/history
> Krokskogen: https://www.openstreetmap.org/relation/1373282/history
> 
> Anders
> 
> --
> Anders.Fougner at gmail.com
> +47 97158863
> 
> Sent from my Commodore 64
> 
> Den 13.11.2015 09.04, skrev N/A N/A:
> > Ser faktisk ikkje noko feil med dette. Om folk vil kaste bort tid
> > på slikt så må dei nesten få lov til det.
> > Eg ville ikkje brukt tid på slikt...
> > 
> > Ein kanskje positiv effekt er at det vert mindre polygon (areal) å
> > arbeide med. Mindre sjanse for at folk gjer små feil som får store
> > konsekvensar :)
> > 
> > JT
> > 
> > ________________________________________
> > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> > Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> > Sent: Friday, November 13, 2015 8:47 AM
> > To: kart at nuug.no
> > Subject: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog
> > 
> > Hei,
> > Jeg har lagt merke til at flere i det siste har begynt å stykke opp
> > de
> > store skogpolygonene og blant annet frilagt skog langs bilveier,
> > for
> > eksempel i Nordmarka.
> > 
> > 1. Jeg er ikke sikker på om det er riktig representasjon av skog:
> > Hvor
> > bred skal en vei med veigrøfter være før det er naturlig å si at
> > det
> > er et åpent område?
> > 
> > 2. Det er bortkastet tid, spesielt på nåværende tidspunkt som det
> > mangler mange bilveier, dyrket mark, bygninger, osv i de samme
> > områdene.
> > 
> > Det er noe av det som er gjort i Nordmarka som jeg er såpass uenig
> > i
> > at jeg har lyst til å reversere det igjen.
> > 
> > Hva synes dere?
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list