[NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Fri Nov 13 09:44:47 CET 2015


‘assume good intentions’. Har du prøvd å kontakte de som roter det
til? Hvis det først og fremst er blitt tull med relations, så er jo det
noe som er lett å bomme på. Å splitte opp store-polygon ser jeg i
likehet med gazer ikke noe prinsipielt galt med.
-- 
Øystein Bjørndal

> On 13 Nov 2015, at 09:18, Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com> wrote:
> 
> Tja, det er ihvertfall ingen tvil om at denne oppdelingen allerede har 
> ført til endel nye feil:
> Nordmarka: https://www.openstreetmap.org/relation/1904403/history
> Krokskogen: https://www.openstreetmap.org/relation/1373282/history
> 
> Anders
> 
> --
> Anders.Fougner at gmail.com
> +47 97158863
> 
> Sent from my Commodore 64
> 
> Den 13.11.2015 09.04, skrev N/A N/A:
>> Ser faktisk ikkje noko feil med dette. Om folk vil kaste bort tid på slikt så må dei nesten få lov til det.
>> Eg ville ikkje brukt tid på slikt...
>> 
>> Ein kanskje positiv effekt er at det vert mindre polygon (areal) å arbeide med. Mindre sjanse for at folk gjer små feil som får store konsekvensar :)
>> 
>> JT
>> 
>> ________________________________________
>> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
>> Sent: Friday, November 13, 2015 8:47 AM
>> To: kart at nuug.no
>> Subject: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog
>> 
>> Hei,
>> Jeg har lagt merke til at flere i det siste har begynt å stykke opp de
>> store skogpolygonene og blant annet frilagt skog langs bilveier, for
>> eksempel i Nordmarka.
>> 
>> 1. Jeg er ikke sikker på om det er riktig representasjon av skog: Hvor
>> bred skal en vei med veigrøfter være før det er naturlig å si at det
>> er et åpent område?
>> 
>> 2. Det er bortkastet tid, spesielt på nåværende tidspunkt som det
>> mangler mange bilveier, dyrket mark, bygninger, osv i de samme
>> områdene.
>> 
>> Det er noe av det som er gjort i Nordmarka som jeg er såpass uenig i
>> at jeg har lyst til å reversere det igjen.
>> 
>> Hva synes dere?
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list