[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jan 5 07:37:58 CET 2016


Jeg mener det må gjøres manuelle vurderinger av dette, ikke automatisert
"dum" klassifisering ved import. Det har ingen hensikt å "kopiere" et annet
kart inn i OSM.

Jeg er uenig i din bruk av unclassified på fylkesveier, at service gjelder
alle private veier og at skogsbilveier er tracktype=grade1.
Skogsbilveger er slik jeg oppfatter det ofte veier av god kvalitet. Adkomst
til fastboende og fritidsboliger. Ofte bomveier, fordi det er private
eiere. Velegnet til sykling, gjerne på racersykkel med litt kraftigere
dekk. service eller track vil tone disse for mye ned både semantisk og
visuelt på standard OSM rendring.
2016-01-04 21:47 GMT+01:00 Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>:

> Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin
> klassifisering av veger.
> Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den
> som betaler for vedlikehold.
> OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.
>
> OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. NVDB
> er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av
> vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor
> innført Funksjonell Vegklasse.
>
> OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle
> klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På
> mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge
> tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134
> vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.
>
> Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle
> riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og
> europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon. Andre
> riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.
>
> Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på
> highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt
> byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.
>
> Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
>
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))
>
> Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter
> aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for
> innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.
>
> Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og
> betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan
> du lese her:
> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf
>
> Mitt forslag til tagging er følgende:
>
> Funksjonell vegklasse Veger Tagging Justert etter regler i OSM 0 Motorveg,
> Europaveger highway=motorway
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway> Motorveg 1 Resten
> av riksvegene med vegnr < 3 siffer highway=trunk
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> Stamveg og
> europaveg. Riksveger < 3 siffer 2 Riksveger med 3 siffer highway=primary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>  3 Primære
> fylkesveger highway=secondary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>  4 Sekundære
> fylkesveger highway=tertiary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>  5 Øvrig
> fylkesveger highway=unclassified
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>  6 Kommunale
> veger highway=residential
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>  7 Private
> veger highway=service
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>  8
> Skogsbilveger highway=track tracktype=grade1
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (må sjekke om
> grade1 inngår i navigasjon)
> 9 Private / skogsveger uten vedlikehold
> highway=track tracktype=grade3
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (på landsbasis
> kun 322 stk)
>
> I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres
> etter.
>
> Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart,
> foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.
>
> Svein Olav Hagen
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/aaa78911/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list