[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jan 5 07:38:46 CET 2016


> 4. jan. 2016 kl. 21:47 skrev Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>:
> 
> Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin klassifisering av veger.
> Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den som betaler for vedlikehold.
> OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.


> OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon.

Det er en høyst diskutabel påstand.

> NVDB er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor innført Funksjonell Vegklasse.
> 
> OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere.

Det stemmer aldeles ikke. Klassifiseringen vi bruker for norske veger i OSM var i bruk og dokumentert i flere år før importen fra NVDB.

> På mailing listen har jeg sett at det anbefales at  alle europaveier i norge tagges med highway=motorway.

Det er da virkelig ingen som har anbefalt det? De har i alle fall ikke fått gehør for det.

> For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134 vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.
> 
> Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger.

Det stemmer. Det som for flere år siden var klassifisert som stamveger, er i all hovedsak de vegene som i dag er riksveger.

> Allikevel har IKKE alle riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon.  Andre riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.

Riksveger skal ha grønne silt. Hvite skilt er fylkesveger. Det er sikkert en og annen veg som har blitt omklassifisert og der Vegvesenet ikke har påkostet nye skilt.

> Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.
> 
> Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338))) <https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))>
> 
> Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.
> 
> Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan du lese her:
> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf <http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf>
> 
> Mitt forslag til tagging er følgende:
> 
> Funksjonell vegklasse	 Veger	Tagging	Justert etter regler i OSM
> 0	Motorveg, Europaveger	highway=motorway  <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway>	Motorveg
> 1	Resten av riksvegene med vegnr < 3 siffer	highway=trunk <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk>	Stamveg og europaveg. Riksveger < 3 siffer
> 2	Riksveger med 3 siffer	highway=primary <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>	 
> 3	Primære fylkesveger	highway=secondary <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>	 
> 4	Sekundære fylkesveger	highway=tertiary <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>	 
> 5	Øvrig fylkesveger	highway=unclassified <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>	 
> 6	Kommunale veger	highway=residential <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>	 
> 7	Private veger	highway=service <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>	 
> 8	Skogsbilveger	highway=track  tracktype=grade1 <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack>	 (må sjekke om grade1 inngår i navigasjon)
> 9	Private / skogsveger uten vedlikehold
> highway=track  tracktype=grade3
>  <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack>	 (på landsbasis kun 322 stk)
> 

Å si at alle kommunale veier skal være highway=residential stemmer ikke med OSM sine definisjoner.

> I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres etter.
> 
> Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart, foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.
> 
> Svein Olav Hagen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/857cf7c9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list