[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jan 5 07:50:06 CET 2016


Veit ikkje om eg er heilt eining i dette. Det vil bli meir komplisert for folk flest enn det alt er i dag. Folk må då ha kunnskap om NDVB og det er det ikkje mange som har. Korleis skal mannen i gata vite om fylkesvegen er kl 4 eller 5?

Mange uskilta fylkesvegar (4 og 5) byter veg-klasse når dei kryssar fylkesgrenser. Dette er berre forvirrande.


At riksvegar ikkje har grøne nummer skilt er kun eit etterslep frå reforma i 2010. Eit godt eksempel er Rv7 over Hardangervidda. Her er det framleis kvite nummerskilt mange plassar mellom Gol og Eidfjord. Vegen er i NVDB klasse 1.

Så langt eg veit skal alle riksvegar ha grøne skilt. Om dette skal endrast med meir konsis bruk av funksjonell veg-klasse har eg ikkje klart å finne ut av.


Vil også miste mogelegheit til å klassifisere viktige vegar i byar og tettstader med dette. Der det i dag er brukt Tertiary for slike.


Einaste dette vil endre er at nokre få 3 sifra riksvegar blir Primary og ein masse uskilta fylkesvegar får eit virvar av Tertiary og Unclassified.


Kjenner eg det offentlege så vil det sikkert ta 10 år før veg-klassar er nokolunde konsise.

Dette skal jo innom alle kommunar og fylke til behandling og vurdering.


Om eg vil ha dette nye greiene så kan eg jo like godt slutte å bruke OSM og gå tilbake til offisielle kart på GPS...


Veg klassifisering som dette løyser ikkje mange problem med ruting. Er mange vegar i kl 1 som er dårlegare og tregare enn alternativ i kl 2.


Jan T

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>
Sent: Monday, January 4, 2016 9:47 PM
To: kart at nuug.no
Subject: [NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin klassifisering av veger.
Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den som betaler for vedlikehold.
OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.

OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. NVDB er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor innført Funksjonell Vegklasse.

OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134 vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.

Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon. Andre riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.

Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.

Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))
VEGKART - Informasjon om veg og trafikk | Statens vegvesen<https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:%27enum,id:9338)))>
www.vegvesen.no
Her finner du offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank. Bruk feltet til høyre til å søke etter den informasjonen du er interessert i.Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.

Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan du lese her:
http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf

Mitt forslag til tagging er følgende:

Funksjonell vegklasse  Veger Tagging Justert etter regler i OSM
0    Motorveg, Europaveger  highway=motorway <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway>  Motorveg
1    Resten av riksvegene med vegnr < 3 siffer    highway=trunk<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk>  Stamveg og europaveg. Riksveger < 3 siffer
2    Riksveger med 3 siffer highway=primary<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>
3    Primære fylkesveger   highway=secondary<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>
4    Sekundære fylkesveger  highway=tertiary<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>
5    Øvrig fylkesveger    highway=unclassified<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>
6    Kommunale veger highway=residential<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>
7    Private veger  highway=service<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>
8    Skogsbilveger  highway=track tracktype=grade1<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (må sjekke om grade1 inngår i navigasjon)

9    Private / skogsveger uten vedlikehold
    highway=track tracktype=grade3
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack>     (på landsbasis kun 322 stk)


I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres etter.

Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart, foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.

Svein Olav Hagen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/d1496861/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list