[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jan 5 08:50:08 CET 2016


Spennende! Men jeg henger ikke med på alt.

Jeg har begrenset kunnskap om vegnettet i Norge, men etter å ha brukt en
del titalls timer og "importert" ca. 2000 veger i Bergen i Elveg-importen
(still a way to go...), fra driveways til motorveier, har jeg gjort meg opp
noen tanker om hva som er hva av veier. Basert på mine tanker og min
begrensede kunnskap har jeg følgende innspill:

  1. Først: Hva - helt konkret - er galt med eksisterende praksis
  <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Norwegian_roads>?
  2. Vegklasser i OSM virker å ha semantisk betydning i tillegg til
  prioritering. For eksempel er highway=residential ment som "hovedveiene" i
  boligfelt ("generally used for local traffic within settlement"), og jeg er
  ikke overbevist om at dette vil være en god klassifisering for samtlige
  kommunale veger. Og highway=service er ment som nettopp det - veger for
  tilkomst til bygninger mm. Å ukritisk tagge samtlige private veger som
  highway=service virker for meg som en dårlig idé.
  3. Jeg synes generele ikke at ditt forslag til tagging stemmer helt
  overens med OSM-beskrivelsene, i motsetning til hva du sier. Jeg trenger
  mer konkrete argumenter for hver vegklasse/tag for å kunne stille meg bak
  dette.
  4. I høringsbrevet står det følgende: "Dette betyr f.eks. at alle
  kommunale veger vil få tildelt funksjonell vegklasse 6, og alle
  primærefylkesveger får tildelt funksjonell vegklasse 3. Alle primære
  fylkesveger antas altså å ha en viktigererolle i vegnettverket enn
  kommunale veger." Er dette egentlig en god antakelse? Jeg skjønner at det
  gjøres i NVDB, for å være konsekvent og spare kostnader sammenlignet med å
  gjøre dette manuelt, men det er ikke utenkelig at man mister en del i denne
  automatikken som OSM kan gjøre bedre - eller for den saks skyld, som
  allerede er gjort bedre per i dag (se mitt punkt 1).
  5. Du sier du er imot at alle E-veier er motorway, men så er det nettopp
  det du foreslår i tabellen. Skjønner ikke helt sammenhengen her.

 - Christer

2016-01-04 21:47 GMT+01:00 Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>:

> Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin
> klassifisering av veger.
> Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den
> som betaler for vedlikehold.
> OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.
>
> OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. NVDB
> er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av
> vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor
> innført Funksjonell Vegklasse.
>
> OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle
> klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På
> mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge
> tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134
> vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.
>
> Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle
> riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og
> europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon. Andre
> riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.
>
> Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på
> highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt
> byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.
>
> Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
>
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))
>
> Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter
> aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for
> innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.
>
> Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og
> betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan
> du lese her:
> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf
>
> Mitt forslag til tagging er følgende:
>
> Funksjonell vegklasse Veger Tagging Justert etter regler i OSM 0 Motorveg,
> Europaveger highway=motorway
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway> Motorveg 1 Resten
> av riksvegene med vegnr < 3 siffer highway=trunk
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> Stamveg og
> europaveg. Riksveger < 3 siffer 2 Riksveger med 3 siffer highway=primary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>  3 Primære
> fylkesveger highway=secondary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>  4 Sekundære
> fylkesveger highway=tertiary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>  5 Øvrig
> fylkesveger highway=unclassified
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>  6 Kommunale
> veger highway=residential
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>  7 Private
> veger highway=service
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>  8
> Skogsbilveger highway=track tracktype=grade1
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (må sjekke om
> grade1 inngår i navigasjon)
> 9 Private / skogsveger uten vedlikehold
> highway=track tracktype=grade3
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (på landsbasis
> kun 322 stk)
>
> I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres
> etter.
>
> Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart,
> foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.
>
> Svein Olav Hagen
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/2b90c552/attachment.htm 


More information about the kart mailing list