[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jan 5 13:39:08 CET 2016


Vil bare kort si at jeg er enig - jeg tror det hadde vært en stor fordel
med en diskusjon om dette på internasjonalt nivå. Hvis noen kunne dradd i
gang en slik diskusjon hadde det vært topp.

2016-01-05 13:01 GMT+01:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Et par kjappe kommentarer:
>
> - Funksjonelle vegklasser er ikke et initiativ fra det norske vegvesenet.
> Det kommer fra et EU-direktiv (INSPIRE - nevnt i brevet som du lenket til).
> Det er på sin plass med en internasjonal OSM-diskusjon om hvordan OSM skal
> forholde seg til disse - det er ikke en diskusjon som bør foregå isolert i
> flere land. Jeg har tenkt på å initiere en slik diskusjon ei stund, men har
> ikke hatt tid.
> - NVDB har hatt med funksjonelle vegklasser ei stund nå. Det hadde vært
> _lettere_ å bruke funskjonell vegklasse enn dagens klassifisering. Grunnen
> er at selv om det ligger inne i NVDB om en fylkesveg er primære
> (highway=primary i OSM) eller sekundær (highway=secondary i OSM), er det
> verken med i Elveg eller det offentlige APIet til NVDB (ennå). De har
> planer om at det skal med, men jeg vet ikke når. Tror ikke det er spesielt
> høyt prioritert, siden de ikke ser på dette som spesielt nyttig (siden
> funksjonell vegklasse er bedre i de fleste sammenhenger).
> - Funksjonell vegklasse "initialisert" fra gammel automatisk
> klassifisering, men det er meningen at det skal kunne tilpasses basert på
> bruk. Jeg vurderte faktisk å bruke funksjonell vegklasse for å gjette om
> fylkesveger var primære eller sekundære utfra dette, men siden det ikke var
> sikkert at mappingen stemte, droppet jeg det.
> - På sikt blir dette en felleseuropeisk offisiell klassifisering av veger,
> og dette tror jeg kan være nyttig å ha i OSM. Spørsmålet er om det skal
> erstatte definisjonen av noen av dagens vegklasser eller om dette skal være
> tillegstagger.
>
> Geir Ove
> (som har skrevet mesteparten av koden for elveg-til-OSM-konvertering)
>
> 2016-01-04 21:47 GMT+01:00 Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>:
>
>> Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin
>> klassifisering av veger.
>> Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den
>> som betaler for vedlikehold.
>> OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.
>>
>> OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. NVDB
>> er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av
>> vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor
>> innført Funksjonell Vegklasse.
>>
>> OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle
>> klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På
>> mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge
>> tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134
>> vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.
>>
>> Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle
>> riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og
>> europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon. Andre
>> riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.
>>
>> Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på
>> highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt
>> byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.
>>
>> Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
>>
>> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))
>>
>> Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter
>> aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for
>> innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.
>>
>> Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og
>> betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan
>> du lese her:
>> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf
>>
>> Mitt forslag til tagging er følgende:
>>
>> Funksjonell vegklasse Veger Tagging Justert etter regler i OSM 0 Motorveg,
>> Europaveger highway=motorway
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway> Motorveg 1 Resten
>> av riksvegene med vegnr < 3 siffer highway=trunk
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> Stamveg og
>> europaveg. Riksveger < 3 siffer 2 Riksveger med 3 siffer highway=primary
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>  3 Primære
>> fylkesveger highway=secondary
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>  4 Sekundære
>> fylkesveger highway=tertiary
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>  5 Øvrig
>> fylkesveger highway=unclassified
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>  6 Kommunale
>> veger highway=residential
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>  7 Private
>> veger highway=service
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>  8
>> Skogsbilveger highway=track tracktype=grade1
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (må sjekke om
>> grade1 inngår i navigasjon)
>> 9 Private / skogsveger uten vedlikehold
>> highway=track tracktype=grade3
>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (på landsbasis
>> kun 322 stk)
>>
>> I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres
>> etter.
>>
>> Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart,
>> foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.
>>
>> Svein Olav Hagen
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/2e9d64e5/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list