[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jan 5 13:01:28 CET 2016


Et par kjappe kommentarer:

- Funksjonelle vegklasser er ikke et initiativ fra det norske vegvesenet.
Det kommer fra et EU-direktiv (INSPIRE - nevnt i brevet som du lenket til).
Det er på sin plass med en internasjonal OSM-diskusjon om hvordan OSM skal
forholde seg til disse - det er ikke en diskusjon som bør foregå isolert i
flere land. Jeg har tenkt på å initiere en slik diskusjon ei stund, men har
ikke hatt tid.
- NVDB har hatt med funksjonelle vegklasser ei stund nå. Det hadde vært
_lettere_ å bruke funskjonell vegklasse enn dagens klassifisering. Grunnen
er at selv om det ligger inne i NVDB om en fylkesveg er primære
(highway=primary i OSM) eller sekundær (highway=secondary i OSM), er det
verken med i Elveg eller det offentlige APIet til NVDB (ennå). De har
planer om at det skal med, men jeg vet ikke når. Tror ikke det er spesielt
høyt prioritert, siden de ikke ser på dette som spesielt nyttig (siden
funksjonell vegklasse er bedre i de fleste sammenhenger).
- Funksjonell vegklasse "initialisert" fra gammel automatisk
klassifisering, men det er meningen at det skal kunne tilpasses basert på
bruk. Jeg vurderte faktisk å bruke funksjonell vegklasse for å gjette om
fylkesveger var primære eller sekundære utfra dette, men siden det ikke var
sikkert at mappingen stemte, droppet jeg det.
- På sikt blir dette en felleseuropeisk offisiell klassifisering av veger,
og dette tror jeg kan være nyttig å ha i OSM. Spørsmålet er om det skal
erstatte definisjonen av noen av dagens vegklasser eller om dette skal være
tillegstagger.

Geir Ove
(som har skrevet mesteparten av koden for elveg-til-OSM-konvertering)

2016-01-04 21:47 GMT+01:00 Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>:

> Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap sin
> klassifisering av veger.
> Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den
> som betaler for vedlikehold.
> OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.
>
> OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. NVDB
> er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for klassifisering av
> vegnettet som tjener leverandører av navigasjonspakker. De har derfor
> innført Funksjonell Vegklasse.
>
> OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle
> klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På
> mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge
> tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134
> vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.
>
> Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle
> riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og
> europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon. Andre
> riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.
>
> Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene på
> highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli kalt
> byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske teksten.
>
> Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
>
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))
>
> Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter
> aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for
> innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.
>
> Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og
> betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet kan
> du lese her:
> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf
>
> Mitt forslag til tagging er følgende:
>
> Funksjonell vegklasse Veger Tagging Justert etter regler i OSM 0 Motorveg,
> Europaveger highway=motorway
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway> Motorveg 1 Resten
> av riksvegene med vegnr < 3 siffer highway=trunk
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> Stamveg og
> europaveg. Riksveger < 3 siffer 2 Riksveger med 3 siffer highway=primary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary>  3 Primære
> fylkesveger highway=secondary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary>  4 Sekundære
> fylkesveger highway=tertiary
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary>  5 Øvrig
> fylkesveger highway=unclassified
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>  6 Kommunale
> veger highway=residential
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential>  7 Private
> veger highway=service
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>  8
> Skogsbilveger highway=track tracktype=grade1
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (må sjekke om
> grade1 inngår i navigasjon)
> 9 Private / skogsveger uten vedlikehold
> highway=track tracktype=grade3
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> (på landsbasis
> kun 322 stk)
>
> I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres
> etter.
>
> Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart,
> foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.
>
> Svein Olav Hagen
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/e86f2af5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list