[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Arne Johannessen arne at thaw.de
Fri Jan 8 00:43:59 CET 2016


Svein Olav <svein.olav at lyslid.no> wrote:
> 
> Funksjonell vegklasse 2
>  OSM: highway=primary - The next most important roads in a country's 
> system. (Often link larger towns.)

Beskrivelsen passer utmerket for skiltet fylkesveger etter min mening (= svart nummer på hvit skilt).


>  NVDB: Riksveger med 3 siffer i vegnummeret. Veger som fortetter 
> vegnettet på nasjonalt nivå ytterligere.
>  Merknad: Stemmer bra. Husk at det gjelder de STORE byene.

Så vidt jeg kan se, har ikke engang halvparten av fylkene en slik veg. Totalt set bare 20 mil riksveger med 3 siffer i hele Norge. Tror ikke det er lurt å kaste bort primary til dette.


> Funksjonell vegklasse 8
>  OSM: highway=track + track_type=grade1 - Roads for mostly 
> agricultural or forestry uses.
>  NVDB:  Skogsbilveger
>  Merknad: Skogsbilveg må ha fokus på tømmerbil, slik atr vegen har høy 
> standard (grade1)

grade1 betyr vanligvis asfaltdekke eller lignende. De fleste norske skogsbilveger vil nok være grade2. Men det er i utgangspunkt ikke lurt å bruke track_type med mindre man kjenner til den faktiske vegstandarden. Bruk heller bare highway=track eller highway=road slik at folk med lokalkunnskap kan forbedre dette senere.


-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list