[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Svein Olav svein.olav at lyslid.no
Sun Jan 10 13:12:33 CET 2016


Helt enig i at mange veger som er klassifisert ned fra riksveg til 
fylkesveg (gjerne med 2 siffer) har funksjon i vegnettet som tilhører 
klasse 2 og er primary.

På samme måte er det flere veier i klasse 2 (riksveger med 3 siffer) som 
har beholdt riksvegstatus etter at de har vært europaveg og det er 
bygget ny parsell. Disse har kun lokal funksjon i vegnettet, og hører 
til i klasse 3 - 5.

I følge Vegkart er det foreslått at 41 mil skal få klasse 2. Jeg tror 
nok at vegvesenet er på ville veier her. De ser kanskje mer på 
trafikkmengde enn på vegens funksjon i vegnettet.

Jeg er helt enig med deg, Arne. Prinsippet med funksjonelle vegklasser 
er bra, men jeg tror ikke vegvesenet klarer å tenke navigasjon og hensyn 
til vegenes funksjoner i vegnettet. Det viktigste for oss  som 
kartlegger i OSM er å følge original engelsk definisjon. Enhver 
forenkling med generalisering på bakgrunn av inndeling etter vegenes 
eier (riksveg / fylkesveg / kommunal veg) blir nok feil.


More information about the kart mailing list