[NUUG kart] OSM bør være gjenkjennbart etter en standard (Was: Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.)

Svein Olav svein.olav at lyslid.no
Sun Jan 10 13:44:21 CET 2016


Hei Petter.

gazer2175 skrev:
 > Problemet er jo at om OSM skal bruke same system som andre så kan ein
 > like godt droppe å bruke OSM data i GPS.

Jeg er helt enig med deg i at det er ikke en sak for OSM å være noe 
annet enn de andre. Slik jeg ser det er OSM primært "Kart til folket".

Jeg er av den oppfatning at kart skal være gratis tilgjengelig. Også for 
navigasjon. OSM ble startet opp i en tid der navigasjonsdata var dyre og 
oppdateringer sjeldne og oppdateringene kostet like mye. Vegvesenet / 
kartverket har alltid hatt vegdata i NVDB. Disse var av elendig kvalitet 
og med en utrolig pris. Derfor har flere navigasjonsleverandører 
kartlagt Norge på nytt. Med Google er dette i alle fall 3 ganger. I 
tillegg kommer OSM. Dersom vegvesenet øker kvaliteten og innfører 
fornuftig klassifisering ut fra vegenes funksjon, vil NVDB kunne hjelpe 
oss i arbeidet med både tegning og koding. Men det er langt fram.

Svein Olav


More information about the kart mailing list