[NUUG kart] Fjorder

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Fri Jan 15 22:29:11 CET 2016


Vel...det som skjer er at:
* De fleste fjorder i Norge (og trolig i andre land også...) mangler i OSM.
* Jeg ønsket å tegne inn noen slike, f.eks. Sunndalsfjorden, men jeg 
klarte ikke å finne noen wiki-side som forklarte hvordan.
* Jeg oppdaget at natural=fjord lå listet opp under "See also" på 
wiki-sida til natural=bay: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dbay men at wiki-siden 
for natural=fjord var tom.
* Jeg søkte etter diverse fjorder på OSM, og jeg fant dem inntegnet med 
en haug ulike metoder. F.eks. har enkelte fjorder en node cirka midt i 
hvor det står "natural=bay" eller "natural=fjord" men ikke noe navn 
eller liknende. Noen fjorder har ei linje langs fjorden, noen har et 
areal. Jeg følte derfor naturligvis et behov for en wiki-side som 
forklarte hvordan det _egentlig_ burde gjøres...
* Jeg begynte å skrive inn et forslag på 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dfjord og ba så dere 
opå epostlista om tilbakemelding, av grunner listet opp ovenfor (og i 
trådens første post).
* Ingenting av dette er altså knyttet til "navnediskusjonen" 
(Randsfjorden vs. Hornindalsvatnet osv.). Jeg lurer bare på hvordan 
fjorder (etter den geologiske definisjonen, om du vil) bør tegnes i OSM.

Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hva du egentlig mener om saken - du 
stiller jo egentlig bare mange spørsmål. Så la meg spørre videre: 
Hvordan synes du at Sunndalsfjorden, Eresfjord, Hardangerfjorden og 
Trondheimsfjorden bør tegnes inn og navngis i OSM? Og hvorfor?

Anders

--
Anders.Fougner at gmail.com
+47 97158863

Sent from my Commodore 64

Den 15.01.2016 22.05, skrev Bernt M. Johnsen:
> Jeg funderer egentlig litt hva som skjer her. Hva er målet med dette?
>
> "Fjord" kan være
> 1) Et skandinavisk ord (som til dels brukes i utlandet)
> 2) Et geologisk/geografisk begrep (Se f.eks. 
> https://en.wikipedia.org/wiki/Fjord)
>
> Det er ikke meningsfylt at 1) brukes til en tag i openstreetmap etter 
> min mening (eller har man tenkt å tagge f.eks. Limfjorden i Danmark 
> som fjord?). Limfjorden er ikke en fjord ihht. 2) og det vil ikke være 
> meningsfylt for en person som ikke er fra et av de skandinaviske 
> landene med en slik tag på den.
>
> (Forøvrig er heller ikke Oslofjorden en fjord ihht. 2)
>
> Og hva med Randsfjorden? Eller Hornindalsvatnet? (som geologisk sett 
> også er en fjord).
>
> Så tilbake til mitt utgangspunkt: Hva er det som egentlig er målet med 
> dette?
>
> -- 
> Bernt Marius Johnsen
> https:// 
> <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com 
> <http://qajaqtreff.wordpress.com>
> "Melius vivit qui remigat"
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list