[NUUG kart] Fjorder

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sat Jan 16 08:35:23 CET 2016


Personlig heller jeg mot at areal brukes, for da kan man få et slikt
resultat: https://www.openstreetmap.org/way/34584780

Kan med fordel slås sammen med kystlinjen ("follow line" i JOSM, evt.
relations og dele opp kystlinjen hvor nødvendig).

Dette er så klart mye mer arbeid enn bare en way innover langs fjorden,
eller en node.

Har ingen sterke meninger (ennå) om hvilke tags som bør brukes.

2016-01-15 22:29 GMT+01:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:

> Vel...det som skjer er at:
> * De fleste fjorder i Norge (og trolig i andre land også...) mangler i OSM.
> * Jeg ønsket å tegne inn noen slike, f.eks. Sunndalsfjorden, men jeg
> klarte ikke å finne noen wiki-side som forklarte hvordan.
> * Jeg oppdaget at natural=fjord lå listet opp under "See also" på
> wiki-sida til natural=bay:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dbay men at wiki-siden
> for natural=fjord var tom.
> * Jeg søkte etter diverse fjorder på OSM, og jeg fant dem inntegnet med
> en haug ulike metoder. F.eks. har enkelte fjorder en node cirka midt i
> hvor det står "natural=bay" eller "natural=fjord" men ikke noe navn
> eller liknende. Noen fjorder har ei linje langs fjorden, noen har et
> areal. Jeg følte derfor naturligvis et behov for en wiki-side som
> forklarte hvordan det _egentlig_ burde gjøres...
> * Jeg begynte å skrive inn et forslag på
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dfjord og ba så dere
> opå epostlista om tilbakemelding, av grunner listet opp ovenfor (og i
> trådens første post).
> * Ingenting av dette er altså knyttet til "navnediskusjonen"
> (Randsfjorden vs. Hornindalsvatnet osv.). Jeg lurer bare på hvordan
> fjorder (etter den geologiske definisjonen, om du vil) bør tegnes i OSM.
>
> Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hva du egentlig mener om saken - du
> stiller jo egentlig bare mange spørsmål. Så la meg spørre videre:
> Hvordan synes du at Sunndalsfjorden, Eresfjord, Hardangerfjorden og
> Trondheimsfjorden bør tegnes inn og navngis i OSM? Og hvorfor?
>
> Anders
>
> --
> Anders.Fougner at gmail.com
> +47 97158863
>
> Sent from my Commodore 64
>
> Den 15.01.2016 22.05, skrev Bernt M. Johnsen:
> > Jeg funderer egentlig litt hva som skjer her. Hva er målet med dette?
> >
> > "Fjord" kan være
> > 1) Et skandinavisk ord (som til dels brukes i utlandet)
> > 2) Et geologisk/geografisk begrep (Se f.eks.
> > https://en.wikipedia.org/wiki/Fjord)
> >
> > Det er ikke meningsfylt at 1) brukes til en tag i openstreetmap etter
> > min mening (eller har man tenkt å tagge f.eks. Limfjorden i Danmark
> > som fjord?). Limfjorden er ikke en fjord ihht. 2) og det vil ikke være
> > meningsfylt for en person som ikke er fra et av de skandinaviske
> > landene med en slik tag på den.
> >
> > (Forøvrig er heller ikke Oslofjorden en fjord ihht. 2)
> >
> > Og hva med Randsfjorden? Eller Hornindalsvatnet? (som geologisk sett
> > også er en fjord).
> >
> > Så tilbake til mitt utgangspunkt: Hva er det som egentlig er målet med
> > dette?
> >
> > --
> > Bernt Marius Johnsen
> > https://
> > <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com
> > <http://qajaqtreff.wordpress.com>
> > "Melius vivit qui remigat"
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160116/33963f54/attachment.htm 


More information about the kart mailing list