[NUUG kart] Fjorder

Edward Welbourne eddy at chaos.org.uk
Sat Jan 16 14:57:05 CET 2016


> Personlig heller jeg mot at areal brukes, for da kan man få et slikt
> resultat: https://www.openstreetmap.org/way/34584780

Kan du si hva er problemet med det ?

Set seer ute helt riktigt at vannet - et areal på kartet - er definitivt
i et fjord.  (A glacial valley without water at the bottom - preferrably
sea - isn't a fjord.)  Helt sikkert snakker man også om fjord some areal
med landet rundt inkludert, men vannet selv er delen av sjøet som er
fjorden.  I like måte kan jeg tenke å bruke kystlinje til en "bay", med
et (meget arbitrært) linje is sjøet mellom endene til å merke some et
bukt.  Å merke det some et (helt arbitrært) punkt noen sted ute is sjøet
hjelper meg ikke i det hele etat å vite om et del av sjøet, kystlinjet
eller landet i nærheten er et del av buktet.  En linje ute i midten av
sjøet er bare lite bedre.

	Eddy.


More information about the kart mailing list