[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Fri Aug 4 19:55:36 CEST 2017


Jeg tror absolutt det ville gi bedre kvalitet i datasettet dersom vi tok
utgangspunktet i funksjonell vegklasse 6, 7 og 8 i stedet for henholdsvis
kommunale veier, private veier og skogsbilveier. Grunnen er, som du viser,
at kommunene over tid vil justere kodene fra den default verdi de
opprinnelige fikk (6=kommunale veger, 7=private veger og 8=skogsbilveger)
til en mer "riktig" verdi ut i fra hvilken funksjon veien har i veinettet.

Jeg har egentlig bare brukt funksjonell vegklasse konkret i Oslo for å
finne kandidater til tertiary veier (basert på vegklasse 4 og 5), og der
var kodingen meget presis synes jeg.

Noen søk i Vegkart.no viser at:
* 416 skogsbilveier har fått endret vegklasse (283 km)
* 1203 private veier har fått endret vegklasse (427 km)
* 7324 kommunale veier har fått endret vegklasse (1033 km)

Dermed er gevinsten sannsynligvis størst for kommunale veier så langt. Når
man studerer disse endringene ser det ut til at den største fordelen vil
være å få ferdige forslag til tertiary (vegklasse 5). Eksempler der dette
er kodet er Oslo og Sarpsborg.

For skogsbilveier ser jeg at Hemnes, Meldal, Strand og Seljord kommuner har
gjort en jobb med å reklassifisere skogsbilveier som egentlig er vanlige
grendeveier.

Det ser ut til å være få kommuner som har gjort en jobb med funksjonell
vegklasse så langt, men det betyr ikke at kvaliteten  for funksjonell
vegklasse er dårlig - den er i hvert fall bedre enn de default-verdier som
opprinnelig ble generert (hhv. kommunalveier, privatveier og skogsbilveier)
og som er det vi baserer Elveg-importen på i dag.


1. august 2017 kl. 13:04 skrev Jan Jensen <jensen72 at gmail.com>:

> Noen som ser på "funksjonell vegklasse" ved import av Elveg-data? Hvilke
> erfaringer har dere?
>
> Funk.vegklase ble innført dels dels for å gi bedre datagrunnlag til
> ruteplanlegging og dels på grunn av Inspire-direktivet. Som standard har
> skogsbilveger fått vegklasse 8. Mest interessant er selvsagt hvor kommune /
> kartverket / vegvesenet aktivt velger _*en annen klassifisering*_ - fordi
> skogsbilvegen har en annen (viktigere eller dårligere) funksjon i
> nettverket enn vegklasse 8.
>
> Funksjonell vegklasse for skogsbilveger (per 1.8.2017):
> Ingen forekomster med klasse 0-5.
> Vegklasse 6:    52957 meter
> Vegklasse 7:   227121 meter
> Vegklasse 8: 48964699 meter (default)
> Vegklasse 9:     3741 meter
>
> Vegkart-søket for denne statistikken:
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:
> geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:'0_0,category:(type:'
> enum,id:9338)))/hvor:(vegreferanse:(~'S))/@600000,7225000,3
>
> Samme søket, men uten vegklasse=8 får tydeligere frem disse avvikene:
> https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:
> geodata/hva:(~(id:821,filter:(~(type_id:9338,operator:'*21*
> 3d,verdi:(~13068))),farge:'0_0,category:(type:'enum,id:
> 9338)))/hvor:(vegreferanse:(~'S))/@562425,7125794,4
>
> Den formelle definisjonen av funk. vegklasse finnes her:
> http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf
> Tabellen nederst side 2 + side 3 viser hvordan datasettet bør tolkes.
>
> Jeg jobber med Nasjonal vegdatabank i Vegvesenet, men har et varmt hjerte
> for OSM. Jeg synes det er veldig bra at OSM-bidragsytere selv har et
> kritisk blikk på hvor NVDB kan tilføre verdi for OSM.
>
> MVH Jan Kr. Jensen
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170804/43fbc4aa/attachment.htm 


More information about the kart mailing list