[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Jul 24 16:29:15 CEST 2017


Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er "service" ein bra måte.


Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil navigere gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.

Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje ein kan legge til "unpaved".

Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at skogsbilvegar skulle vere unclassified.


Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange stader er den brukt på grusvegar.Jan

________________________________
From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Hei

Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har diskutert dette
tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at skogsveier som
er kjørbare for bil skal være unclassified.

Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at dette bør
være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er noe for
vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
tidligere.

Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#map=14/60
.1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen som har
småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av avstengt
med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig stort
sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.

Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller hytter så er
nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.

-Sverre
On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
> tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB fell
> ikkje inn under dette.
> Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel kanskje
> vere eit kommunalt problem.
> Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har fått
> denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og hytter.
>
> Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så står det
> "Roads for agricultural and forestry use etc."
> Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
> køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
>
> Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som grå og
> kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
>
> Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data er i
> dag så blir det berre rot.
> Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar som er
> sett som privat i NVDB.
> Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så service på
> sidevegane inn til hus og hytter?
>
> Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar mellom dei
> to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for rotete.
>
>
> Jan T
>
>
> From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> To: Wiklund Johan
> Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>
> > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig
> samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg kan
> sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg
> ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte dei til
> "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike
> er heller ikkje med i NVDB.
>
> Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.openstreet
> map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.org/wik
> i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som
> skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som tracktype=grade1
> eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan
> kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var at de
> alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
> lokalkunnskap legge til tracktype.
>
>
> 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:
> > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket
> > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i
> > skogen blir "road" igjen.
> >
>
> Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage OSM-
> filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver kommunevis
> ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på OSM-
> format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> høydebegrensinger fra tekstfiler).
>
> > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=*
> > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var å
> > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da
> > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme type
> > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å lagre
> > uten å endre også.
> >
> >
>
> Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg mappes
> til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg kunne
> lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den ble
> forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om noen
> praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der usikkerheten er
> ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er sjeldent
> og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting som
> sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes). Legger
> man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
> sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har jeg
> forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i et
> eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene fra
> Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet av
> f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg
> basert på tagger i et annet lag.
>
> > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
> > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> >
>
> Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
> forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen hører
> hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette er
> også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/R
> oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen ofte
> ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt mye
> duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
> elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble nødvendig å
> legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder, men
> ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i editorene.
>
> PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt mye QA
> på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet over
> noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426 filer
> på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig å
> sammenligne med web-interfacet.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170724/65bdb5d7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list