[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jul 25 09:36:18 CEST 2017


De er klar over at "unclassified" blir sett på som ei viktigare(høgare klasse) veg enn "residential" sant?


________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:30 AM
To: vibrog+osm at gmail.com; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Jeg støtter den taggingen på alle GPS-kartene jeg lager på frikart.no
:) Det skulle bare mangle. Veier som ikke er helt åpne for fri ferdsel
routes det ikke via. Eneste unntak er om det ikke finnes alternativer.

-Sverre


On Tue, 2017-07-25 at 09:20 +0200, Vidar Gundersen wrote:
> Jeg støtter Sverre her.
> Skogsbilveier tagges typisk med unclassified, motor_vehicle=private,
> surface=compacted
> Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å vite hvor
> man kan sykle uten biltrafikk.
> track og service brukes alt for mye, på bekostning av ovenstående.
>
> Dedikerte turveier er en problemstilling.
>
>
> 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio
> .no>:
> > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
> > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt feil.
> >
> > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
> > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
> > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så da
> > er
> > jo det enkelt.
> >
> > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er,
> > og en
> > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det bør
> > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for
> > dette,
> > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er
> > noen
> > som passer her.
> >
> > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de er
> > åpne
> > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er
> > noen
> > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt
> > totalt
> > feil.
> >
> > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads to,
> > or
> > within an industrial estate, camp site, business park, car park
> > etc."
> >
> > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det passer
> > helt
> > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og igjen
> > vil
> > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
> > forestry uses".
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> >
> >
> > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> > > Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> > > "service"
> > > ein bra måte.
> > >
> > > Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil
> > > navigere
> > > gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> > > Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje
> > > ein
> > > kan legge til "unpaved".
> > >
> > > Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
> > > skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> > >
> > > Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange
> > > stader
> > > er den brukt på grusvegar.
> > >
> > >
> > > Jan
> > >
> > > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> > > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >
> > > Hei
> > >
> > > Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har diskutert
> > > dette
> > > tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at skogsveier
> > > som
> > > er kjørbare for bil skal være unclassified.
> > >
> > > Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at
> > > dette
> > > bør
> > > være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er
> > > noe
> > > for
> > > vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
> > > tidligere.
> > >
> > > Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#map
> > > =14/
> > > 60
> > > .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen
> > > som
> > > har
> > > småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av
> > > avstengt
> > > med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig
> > > stort
> > > sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
> > > personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.
> > >
> > > Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller hytter
> > > så
> > > er
> > > nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> > >
> > > -Sverre
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
> > > > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB
> > > > fell
> > > > ikkje inn under dette.
> > > > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
> > >
> > > kanskje
> > > > vere eit kommunalt problem.
> > > > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har
> > > > fått
> > > > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
> > >
> > > hytter.
> > > >
> > > > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så står
> > > > det
> > > > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > > > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
> > > > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
> > > >
> > > > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som
> > > > grå og
> > > > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> > > >
> > > > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data
> > > > er i
> > > > dag så blir det berre rot.
> > > > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> > > > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar som
> > > > er
> > > > sett som privat i NVDB.
> > > > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så service
> > > > på
> > > > sidevegane inn til hus og hytter?
> > > >
> > > > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar mellom
> > > > dei
> > > > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for
> > > > rotete.
> > > >
> > > >
> > > > Jan T
> > > >
> > > >
> > > > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > > > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > > > To: Wiklund Johan
> > > > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > >
> > > > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
> > > > > wrote:
> > > > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit
> > > > > veldig
> > > >
> > > > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt
> > > > eg
> > >
> > > kan
> > > > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil,
> > > > slik eg
> > > > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte
> > > > dei
> > >
> > > til
> > > > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar.
> > > > Slike
> > > > er heller ikkje med i NVDB.
> > > >
> > > > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.open
> > > > stre
> > >
> > > et
> > > > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.o
> > > > rg/w
> > >
> > > ik
> > > > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står
> > > > som
> > > > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> > > > tracktype=grade1
> > > > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med
> > > > hvordan
> > > > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var
> > > > at
> > >
> > > de
> > > > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
> > > > lokalkunnskap legge til tracktype.
> > > >
> > > >
> > > > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.or
> > > > g>:
> > > > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er
> > > > > merket
> > > > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i
> > > > > skogen blir "road" igjen.
> > > > >
> > > >
> > > > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> > > > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage
> > >
> > > OSM-
> > > > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> > >
> > > kommunevis
> > > > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på
> > >
> > > OSM-
> > > > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > > > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> > > > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > > > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> > > >
> > > > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med
> > > > > name=*
> > > > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > > > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging
> > > > > var
> > >
> > > å
> > > > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV).
> > > > > Da
> > > > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme
> > >
> > > type
> > > > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å
> > >
> > > lagre
> > > > > uten å endre også.
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg
> > > > mappes
> > > > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg
> > > > kunne
> > > > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den
> > > > ble
> > > > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke
> > > > om
> > >
> > > noen
> > > > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> > > > usikkerheten
> > >
> > > er
> > > > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
> > >
> > > sjeldent
> > > > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting
> > > > som
> > > > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes).
> > >
> > > Legger
> > > > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
> > > > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har
> > > > jeg
> > > > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i
> > > > et
> > > > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene
> > > > fra
> > > > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet
> > > > av
> > > > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat
> > > > veg
> > > > basert på tagger i et annet lag.
> > > >
> > > > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> > > > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
> > > > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > > > >
> > > >
> > > > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
> > > > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen
> > > > hører
> > > > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette
> > > > er
> > > > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catal
> > > > ogue
> > >
> > > /R
> > > > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen
> > >
> > > ofte
> > > > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt
> > > > mye
> > > > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
> > > > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble
> > > > nødvendig
> > >
> > > å
> > > > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder,
> > > > men
> > > > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> > > > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> > >
> > > editorene.
> > > >
> > > > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt
> > > > mye
> > >
> > > QA
> > > > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet
> > > > over
> > > > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426
> > >
> > > filer
> > > > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig
> > > > å
> > > > sammenligne med web-interfacet.
> > > > _______________________________________________
> > > > kart mailing list
> > > > kart at nuug.no
> > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > >
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170725/22ac2565/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list