[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jul 25 10:03:13 CEST 2017


Ein kan ikkje berre legge på motor_vehicle=private på vegar utan at ein veit om vegen kun er open for privat bilkøyring.

Har vore på mange slike vegar som var opne for bilkøyring. Ein del via betaling.


Access tags bør, IMHO, kun setjast etter offisielle data, visuell sjekk eller lokal kunnskap.


Jan

________________________________
From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:53 AM
To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Det er ikke synsing, det er innhenting av fakta om den faktiske veien.
Og det er det beste, alltid. Da får vi bedre kart enn det andre har.

Som en default for import, om man ikke vil bruke tid på å innhente mer
info, så synes jeg det for private veier er mest riktig å sette
unclassified med motor_vehicle=private. Surface kan man eventuelt
droppe om man ikke har info om det.

Da vil routing bli riktig, siden det var et tema.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 07:31 +0000, N/A N/A wrote:
> Heile poenget er at vi skal unngå synsing og diskusjon.
> Ein person vil seie at vegen er track og så vil ein anna redigere den
> til unclassified.
> Blir berre rot av det.
>
> Ved å enkelt sette vegen i OSM etter kva type veg det er i NVDB så
> blir det null synsing.
>
> Om de vil gå tilbake til den gamle survey jobben for å legge til
> vegane så kjør på.
> Det vil vere einaste måten å få info om vegen er kun for privat
> køyring.
>
> Vil de då kalle kommunale vegar som går gjennom landbruksområde for
> residential?
>
>
> Jan
>
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar
> Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:20 AM
> To: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>
> Jeg støtter Sverre her.
> Skogsbilveier tagges typisk med unclassified, motor_vehicle=private,
> surface=compacted
> Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å vite hvor
> man kan sykle uten biltrafikk.
> track og service brukes alt for mye, på bekostning av ovenstående.
>
> Dedikerte turveier er en problemstilling.
>
>
> 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio
> .no>:
> > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
> > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt feil.
> >
> > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
> > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
> > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så da
> er
> > jo det enkelt.
> >
> > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er,
> og en
> > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det bør
> > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for
> dette,
> > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er
> noen
> > som passer her.
> >
> > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de er
> åpne
> > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er
> noen
> > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt
> totalt
> > feil.
> >
> > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads to,
> or
> > within an industrial estate, camp site, business park, car park
> etc."
> >
> > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det passer
> helt
> > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og igjen
> vil
> > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
> > forestry uses".
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> >
> >
> > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> >> Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> "service"
> >> ein bra måte.
> >>
> >> Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil
> navigere
> >> gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> >> Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje
> ein
> >> kan legge til "unpaved".
> >>
> >> Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
> >> skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> >>
> >> Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange
> stader
> >> er den brukt på grusvegar.
> >>
> >>
> >> Jan
> >>
> >> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> >> Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> >> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> >> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >>
> >> Hei
> >>
> >> Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har diskutert
> >> dette
> >> tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at skogsveier
> som
> >> er kjørbare for bil skal være unclassified.
> >>
> >> Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at dette
> >> bør
> >> være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er noe
> >> for
> >> vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
> >> tidligere.
> >>
> >> Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#map=
> 14/
> >> 60
> >> .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen som
> >> har
> >> småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av
> avstengt
> >> med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig
> >> stort
> >> sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
> >> personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.
> >>
> >> Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller hytter
>> >> er
> >> nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> >>
> >> -Sverre
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> >> > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
> >> > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB fell
> >> > ikkje inn under dette.
> >> > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
> >> kanskje
> >> > vere eit kommunalt problem.
> >> > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har
> fått
> >> > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
> >> hytter.
> >> >
> >> > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så står
> det
> >> > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> >> > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
> >> > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
> >> >
> >> > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som grå
> og
> >> > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> >> >
> >> > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data
> er i
> >> > dag så blir det berre rot.
> >> > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> >> > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar som
> er
> >> > sett som privat i NVDB.
> >> > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så service
>> >> > sidevegane inn til hus og hytter?
> >> >
> >> > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar mellom
> dei
> >> > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for
> rotete.
> >> >
> >> >
> >> > Jan T
> >> >
> >> >
> >> > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> >> > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> >> > To: Wiklund Johan
> >> > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> >> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >> >
> >> > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
> wrote:
> >> > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig
> >> > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg
> >> kan
> >> > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik
> eg
> >> > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte
> dei
> >> til
> >> > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar.
> Slike
> >> > er heller ikkje med i NVDB.
> >> >
> >> > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.opens
> tre
> >> et
> >> > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.or
> g/w
> >> ik
> >> > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som
> >> > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> tracktype=grade1
> >> > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan
> >> > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var
> at
> >> de
> >> > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
> >> > lokalkunnskap legge til tracktype.
> >> >
> >> >
> >> > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org
> >:
> >> > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er
> merket
> >> > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i
> >> > > skogen blir "road" igjen.
> >> > >
> >> >
> >> > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> >> > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage
> >> OSM-
> >> > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> >> kommunevis
> >> > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på
> >> OSM-
> >> > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> >> > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> >> > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> >> > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> >> >
> >> > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med
> name=*
> >> > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> >> > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging
> var
> >> å
> >> > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV).
> Da
> >> > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme
> >> type
> >> > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å
> >> lagre
> >> > > uten å endre også.
> >> > >
> >> > >
> >> >
> >> > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg
> mappes
> >> > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg
> kunne
> >> > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den
> ble
> >> > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om
> >> noen
> >> > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> usikkerheten
> >> er
> >> > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
> >> sjeldent
> >> > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting som
> >> > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes).
> >> Legger
> >> > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
> >> > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har jeg
> >> > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i
> et
> >> > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene
> fra
> >> > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet
> av
> >> > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg
> >> > basert på tagger i et annet lag.
> >> >
> >> > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> >> > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
> >> > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> >> > >
> >> >
> >> > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
> >> > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen
> hører
> >> > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette
> er
> >> > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalo
> gue
> >> /R
> >> > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen
> >> ofte
> >> > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt
> mye
> >> > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
> >> > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble
> nødvendig
> >> å
> >> > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder,
> men
> >> > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> >> > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> >> editorene.
> >> >
> >> > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt
> mye
> >> QA
> >> > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet
> over
> >> > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426
> >> filer
> >> > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig
> å
> >> > sammenligne med web-interfacet.
> >> > _______________________________________________
> >> > kart mailing list
> >> > kart at nuug.no
> >> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >> _______________________________________________
> >> kart mailing list
> >> kart at nuug.no
> >> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170725/afdd7ed6/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list