[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 10:07:52 CEST 2017


Det er jeg helt enig i. Tanken var bare å ha noe defalt for import om
man ikke ville ha den manuelle sjekken for hver vei.

-Sverre


On Tue, 2017-07-25 at 08:03 +0000, N/A N/A wrote:
> Ein kan ikkje berre legge på motor_vehicle=private på vegar utan at
> ein veit om vegen kun er open for privat bilkøyring.
> Har vore på mange slike vegar som var opne for bilkøyring. Ein del
> via betaling.
> 
> Access tags bør, IMHO, kun setjast etter offisielle data, visuell
> sjekk eller lokal kunnskap.
> 
> 
> Jan
> 
> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:53 AM
> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Det er ikke synsing, det er innhenting av fakta om den faktiske
> veien.
> Og det er det beste, alltid. Da får vi bedre kart enn det andre har.
> 
> Som en default for import, om man ikke vil bruke tid på å innhente
> mer
> info, så synes jeg det for private veier er mest riktig å sette
> unclassified med motor_vehicle=private. Surface kan man eventuelt
> droppe om man ikke har info om det.
> 
> Da vil routing bli riktig, siden det var et tema.
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> On Tue, 2017-07-25 at 07:31 +0000, N/A N/A wrote:
> > Heile poenget er at vi skal unngå synsing og diskusjon.
> > Ein person vil seie at vegen er track og så vil ein anna redigere
> den
> > til unclassified.
> > Blir berre rot av det.
>> > Ved å enkelt sette vegen i OSM etter kva type veg det er i NVDB så
> > blir det null synsing.
>> > Om de vil gå tilbake til den gamle survey jobben for å legge til
> > vegane så kjør på.
> > Det vil vere einaste måten å få info om vegen er kun for privat
> > køyring.
>> > Vil de då kalle kommunale vegar som går gjennom landbruksområde for
> > residential?
>>> > Jan
>> > From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of
> Vidar
> > Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> > Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:20 AM
> > To: kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >  
> > Jeg støtter Sverre her.
> > Skogsbilveier tagges typisk med unclassified,
> motor_vehicle=private,
> > surface=compacted
> > Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å vite
> hvor
> > man kan sykle uten biltrafikk.
> > track og service brukes alt for mye, på bekostning av ovenstående.
>> > Dedikerte turveier er en problemstilling.
>>> > 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.u
> io
> > .no>:
> > > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
> > > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt
> feil.
> > >
> > > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
> > > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
> > > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så
> da
> > er
> > > jo det enkelt.
> > >
> > > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er,
> > og en
> > > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det
> bør
> > > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for
> > dette,
> > > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er
> > noen
> > > som passer her.
> > >
> > > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de
> er
> > åpne
> > > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er
> > noen
> > > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt
> > totalt
> > > feil.
> > >
> > > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads
> to,
> > or
> > > within an industrial estate, camp site, business park, car park
> > etc."
> > >
> > > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det
> passer
> > helt
> > > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og
> igjen
> > vil
> > > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
> > > forestry uses".
> > >
> > > -Sverre
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> > >> Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> > "service"
> > >> ein bra måte.
> > >>
> > >> Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil
> > navigere
> > >> gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> > >> Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje
> > ein
> > >> kan legge til "unpaved".
> > >>
> > >> Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
> > >> skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> > >>
> > >> Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange
> > stader
> > >> er den brukt på grusvegar.
> > >>
> > >>
> > >> Jan
> > >>
> > >> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > >> Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> > >> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > >> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >>
> > >> Hei
> > >>
> > >> Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har
> diskutert
> > >> dette
> > >> tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at
> skogsveier
> > som
> > >> er kjørbare for bil skal være unclassified.
> > >>
> > >> Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at
> dette
> > >> bør
> > >> være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er
> noe
> > >> for
> > >> vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
> > >> tidligere.
> > >>
> > >> Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#ma
> p=
> > 14/
> > >> 60
> > >> .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen
> som
> > >> har
> > >> småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av
> > avstengt
> > >> med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig
> > >> stort
> > >> sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
> > >> personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.
> > >>
> > >> Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller
> hytter
> > så
> > >> er
> > >> nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> > >>
> > >> -Sverre
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > >> > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
> > >> > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB
> fell
> > >> > ikkje inn under dette.
> > >> > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
> > >> kanskje
> > >> > vere eit kommunalt problem.
> > >> > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har
> > fått
> > >> > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
> > >> hytter.
> > >> >
> > >> > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så
> står
> > det
> > >> > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > >> > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
> > >> > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
> > >> >
> > >> > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som
> grå
> > og
> > >> > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> > >> >
> > >> > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data
> > er i
> > >> > dag så blir det berre rot.
> > >> > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> > >> > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar
> som
> > er
> > >> > sett som privat i NVDB.
> > >> > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så
> service
> > på
> > >> > sidevegane inn til hus og hytter?
> > >> >
> > >> > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar
> mellom
> > dei
> > >> > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for
> > rotete.
> > >> >
> > >> >
> > >> > Jan T
> > >> >
> > >> >
> > >> > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > >> > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > >> > To: Wiklund Johan
> > >> > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > >> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > >> >
> > >> > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
> > wrote:
> > >> > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit
> veldig
> > >> > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt
> eg
> > >> kan
> > >> > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil,
> slik
> > eg
> > >> > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte
> > dei
> > >> til
> > >> > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar.
> > Slike
> > >> > er heller ikkje med i NVDB.
> > >> >
> > >> > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.ope
> ns
> > tre
> > >> et
> > >> > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.
> or
> > g/w
> > >> ik
> > >> > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står
> som
> > >> > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> > tracktype=grade1
> > >> > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med
> hvordan
> > >> > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var
> > at
> > >> de
> > >> > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
> > >> > lokalkunnskap legge til tracktype.
> > >> >
> > >> >
> > >> > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.o
> rg
> > >:
> > >> > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er
> > merket
> > >> > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn
> i
> > >> > > skogen blir "road" igjen.
> > >> > >
> > >> >
> > >> > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> > >> > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å
> lage
> > >> OSM-
> > >> > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> > >> kommunevis
> > >> > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data
>> > >> OSM-
> > >> > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > >> > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> > >> > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > >> > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> > >> >
> > >> > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med
> > name=*
> > >> > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > >> > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging
> > var
> > >> å
> > >> > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV).
> > Da
> > >> > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var
> samme
> > >> type
> > >> > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å
> > >> lagre
> > >> > > uten å endre også.
> > >> > >
> > >> > >
> > >> >
> > >> > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg
> > mappes
> > >> > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg
> > kunne
> > >> > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis
> den
> > ble
> > >> > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke
> om
> > >> noen
> > >> > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> > usikkerheten
> > >> er
> > >> > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
> > >> sjeldent
> > >> > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting
> som
> > >> > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes).
> > >> Legger
> > >> > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
> > >> > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har
> jeg
> > >> > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i
> > et
> > >> > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om
> taggene
> > fra
> > >> > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet
> > av
> > >> > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat
> veg
> > >> > basert på tagger i et annet lag.
> > >> >
> > >> > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> > >> > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
> > >> > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > >> > >
> > >> >
> > >> > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
> > >> > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen
> > hører
> > >> > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette
> > er
> > >> > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Cata
> lo
> > gue
> > >> /R
> > >> > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-
> taggen
> > >> ofte
> > >> > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt
> > mye
> > >> > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
> > >> > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble
> > nødvendig
> > >> å
> > >> > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder,
> > men
> > >> > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> > >> > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> > >> editorene.
> > >> >
> > >> > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt
> > mye
> > >> QA
> > >> > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet
> > over
> > >> > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har
> 426
> > >> filer
> > >> > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive.
> Vanskelig
> > å
> > >> > sammenligne med web-interfacet.
> > >> > _______________________________________________
> > >> > kart mailing list
> > >> > kart at nuug.no
> > >> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > >> _______________________________________________
> > >> kart mailing list
> > >> kart at nuug.no
> > >> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list