[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jul 25 14:39:56 CEST 2017


Den 25. jul. 2017 kl. 09.53 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> 
> Som en default for import, om man ikke vil bruke tid på å innhente mer
> info, så synes jeg det for private veier er mest riktig å sette
> unclassified med motor_vehicle=private. Surface kan man eventuelt
> droppe om man ikke har info om det.

Min erfaring fra import av Elveg-data er at det meste av det som står som privat veg i Elveg enten er innkjørsler eller småveger i boligfelt. Da synes jeg det er bedre at privat veg settes som highway=service som default.

Tor


More information about the kart mailing list