[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Jul 25 10:19:53 CEST 2017


[Sverre Didriksen]
> Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal.

Et bruksområde der dette er nyttig er fiksgatami.no, da et slikt skille
forteller noe om hvem som har vedlikeholdsansvaret for veien - det
offentlige eller private.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list