[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Wed Jul 26 09:41:53 CEST 2017


Jeg synes din beskrivelse er veldig bra. At begrepet skogsbilvei er
koblet mot en finansiering betyr jo bare at vi ikke må legge alt for
mye vekt på dette når vi klassifiserer.

Jeg er nok ikke helt enig i punkt 3 om bruk av service. Jeg mener dette
like godt kan være unclassified. Men service vil fungere helt bra, og
jeg ser at det er argumenter for å bruker det. Og ikke minst så er det
et poeng å skille veier som kun brukes til skogbruk.

Jeg har ikke hatt tid til å titte mer på elveg-filene. Tenkte jeg
skulle gjøre det for å danne meg et bilde av hva som er best å ha som
default verdier. Men det du sier om dette høres fornuftig ut.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 21:10 +0200, NKA mapper wrote:
> De veiene som har har blitt klassifisert i Elveg/NVDB som skogsbilvei
> er der bare fordi grunneieren har mottatt støtte fra
> landbruksmyndighetene til å bygge veien. Dermed har dette blitt en
> samling av mange type veier. I de kommunene jeg har importert har de
> gjerne fordelt seg slik:
> 
> 1) Track: Selv om alle disse veiene i utgangspunktet skal være
> kjørbare, ser jeg at et mindre antall bør tagges som track fordi de
> krever traktor eller 4x4 bil. På flyfoto ser man gjerne at de er på
> vei til å bli gjengrodd, er meget grovt bygget eller har mye gress i
> midten av veibanen. Erfaringsmessig blir ca 10% av skogsbilveiene
> track der jeg har importert.
> 
> 2) Unclassified: Mange av disse veiene er helt vanlige
> bygde/grendeveier, lange veier til hyttefelt og seterområder, samt
> adkomst til isolerte gårder og hytter. Erfaringsmessig ca 30% av
> skogsbilveiene blir da unclassified.
> 
> 3) Service: Det som da gjenstår er "rene" skogsbilveier, dvs. de
> veiene som er spesielt bygget for å frakte tømmeret med bil ut fra
> hogstområdene. De er som regel blindveier og leder ikke frem til
> gårder og hytter. De er ofte smalere enn vanlige offentlig
> tilgjengelige bilveier og har som regel ikke "public access", som
> unclassified krever. Disse veiene setter jeg da til service. Slik
> kommer de passende mellom unclassified og track i "hierarkiet" av
> veier. Ca 60% av skogsbilveiene har da havnet her i importene mine.
> 
> Jeg er oppmerksom på at service ikke er direkte beskrevet for dette
> formålet i wikien. Derimot står det i wikien for unclassified at
> smale private veier på landet heller bør tagges som service enn som
> unclassified:
> 
> "In rural contexts, narrow paved roads with only private access for
> motorcars (maybe public access for agricultural motor-vehicles,
> cyclists and pedestrians) should be tagged
> as highway=service and motorcar=private (maybe motor_vehicle=agricult
> ural)"
> 
> (Det finnes forøvrig også en access=forestry i wikien).
> 
> Seksjonen i wikien for unclassified som heter "Determining
> public/private status when it´s unclear" synes jeg også peker klart i
> retning av at rene skogsbilveier (punt 3 ovenfor) ikke skal være
> unclassified.
> 
> Jeg har forøvrig sett at service er mye brukt for "forestry roads" i
> andre land (men unclassified og track er også mye brukt, så det ser
> ikke ut til å være noen klar konsensus).
> 
> Da vi diskuterte denne saken i juni var det viktig å få noe annet enn
> track som default for skogsbilvei i Elveg-filene, slik at flertallet
> av skogsbilveien fikk riktig tag med en gang og arbeid kunne spares
> ved importen. Jeg mener fremdeles service ville treffe best for
> skogsbilveier (dvs. den største andelen veier ville da bli riktig),
> men det er ikke noen krise med unclassified som default om det er
> konsensus her for det. En sak å tenke på er at default verdi gjerne
> får en overrepresentasjon fordi det krever en aktiv handling å endre
> den ved importen.
> 
> Så private veier (ikke skogsbilveier): Jeg er enig i at eierskapet
> til veiene ikke er viktig, men disse veiene er nå en gang
> klassifisert som private i Elveg/NVDB, så de må tildeles en default
> tag i importfilene. Min erfaring er at godt over 80% av disse private
> veiene er korte stikkveier (driveway) inn til eiendommer, og skal
> dermed være service. Det har vært en stor hjelp at disse veiene nå er
> service som default i Elveg-importen. De resterende private veiene
> skal stort sett være residential eller unclassified og må endres
> manuelt ved importen.
> 


More information about the kart mailing list