[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Tue Jul 25 12:57:01 CEST 2017


Hei


Jeg har importert hundrevis av skogsveier i Nord-Trøndelag fra Elveg i forrige uke. Bortsett fra hovedveiene og noen få sideveier var det null og niks av veier fra før. Mye av det ble som det kom i Elveg: service.Jeg pleier å sette skogsveiene som er ekstra lange og/eller fører til en annen del av veinettet til unclassified, men lar avstikkere stå som service. Importen fra elveg inkluderer bommer.


Det er av og til veier til stede fra før, noen av dem mange år gamle og veldig grove i detaljene, tegnet fra lowres-bilder eller noe. Disse erstatter jeg uten å tenkte på det som vandalisme - men jeg vet at noen ganger må man ta besluttninger om veiklasse. Oftest går det på at det gamle veien er unclassified eller track. Jeg prøver å verifisere via flyfoto (bruker i stort sett Digital Globe Premium) for å se hvordan veien ser ut og hva som finnes lenger opp i veien - f.eks. mer veinett. Jeg vet at Elveg tidligere lente mye mer mot Track på visse veier, så de som kommer fra gammel import erstatter jeg gjerne med service, men jeg er selvfølgelig bekymret over de som er manuelt tegnet som track. Jeg kan sikkert telle på fingrene hvor mange av disse trackene jeg har overskrevet basert på egen synsing - så det er ingen store mengder sånn sett, og jeg vil tro at hvis man legger til 100 veier og ødelegger 1 så er det ikke helt feil ute likevel. Jeg tenker at mengden feil i forhold til verdiøkning er så liten at lokalkjente veldig raskt kan gå gjennom evt. mangler etterpå.


Er det sånn at man skal se alle track som IKKE kjørbare med vanlig bil, eller i hvert fall anbefalt å ikke prøve kjøre der? Ser det er mye grade1, grade2 etc rundt om. Hvis en helt flat vei går til en plass dit biler kjører og det er biler parkert, bør denne bli service i det minste, eller vil track være tjenelig som bilvei sammen med en grade? Alle veier med gress i mitten ville jeg se som track f.eks."Unclassified roads are considered usable by motor cars." - unclassified


"This tag<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag> represents roads for mostly agricultural use, forest tracks" - trackImport av elveg i områder med mye og detaljert mapping fra før ville jeg vært mye mer varsom på, fyi :)mvh


Entur AS | Johan Wiklund<https://www.openstreetmap.org/user/Entur%20AS%20%7C%20Johan%20Wiklund>

<https://www.openstreetmap.org/user/Entur%20AS%20%7C%20Johan%20Wiklund>________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
Sent: Tuesday, July 25, 2017 12:24:32 PM
To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Jeg tror nok ikke den kommendaren var ment til deg. Men det er noen
ganger et problem at noen tror at Kartverkets data er bedre, og
overskriver det som er synfart og lagt inn manuelt. Og det resulterer
noen ganger i at dataene vi har blir dårligere.

Om man endrer på noe som andre har lagt inn så må man være 100% sikker
på at det man legger inn er bedre. Og man bør også være litt
lokalkjent.

Jeg vet ikke hvor mange steder jeg har synfart hvor Kartverket har en
veg, men hvor denne er grodd igjen og ikke eksisterer. Det samme
gjelder mange stier og traktorveier.

Jeg har ikke sett på hva du har gjort Jan, men jeg synes det er veldig
synd om du gir deg pga en diskusjon som dette.

-SverreOn Tue, 2017-07-25 at 10:06 +0000, N/A N/A wrote:
> Greit å vite... då har de ein mindre som vandaliserer OSM...
>
> Takk for meg...
>
>
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Vidar
> Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 11:59 AM
> To: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>
> Jeg reagerer på at man i denne diskusjonen tenker at NVDB er
> viktigere
> enn synfaringsarbeid.
> Det er selvfølgelig ingen som setter motor_vehicle=private uten at
> veien faktisk er skiltet eller sperret med bom.
>
> Mange av de som bidro til OSM for 8-10 år siden har gitt seg fordi
> deres redigeringer er blitt vandalisert av import-folk. Slik er
> uakseptabelt. OSM skal da ikke være en kopi av N50 og NVDB.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>   kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo ...
> lists.nuug.no
> kart -- NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert
> informasjon About kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170725/b7b0f482/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list