[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 14:55:44 CEST 2017


On Tue, 2017-07-25 at 14:39 +0200, Tor wrote:
> Den 25. jul. 2017 kl. 09.53 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen@
> usit.uio.no>:
> > 
> > Som en default for import, om man ikke vil bruke tid på å innhente
> > mer
> > info, så synes jeg det for private veier er mest riktig å sette
> > unclassified med motor_vehicle=private. Surface kan man eventuelt
> > droppe om man ikke har info om det.
> 
> 
>
> Vi hadde vel en N50-import som gikk galt for noen år siden, men jeg
> har inntrykk av ar de som importerer data fra Kartverket nå om dagen
> stort sett vet hva de gjør.
>

Ja, det er mitt intrykk også.

>
> Min erfaring fra import av Elveg-data er at det meste av det som står
> som privat veg i Elveg enten er innkjørsler eller småveger i
> boligfelt. Da synes jeg det er bedre at privat veg settes som
> highway=service som default.
> 

Jeg har importert litt oppe i Valdres, og der var det store områder som
var privat veg. Det var hyttefelter.

Det er mulig at dette varierer mye fra sted til sted. I mer urbane
strøk så er det nok riktig det du sier. 

Hva som er default er kanskje ikke det viktigste, men at det blir
riktig til slutt. Men det er jo fordelaktig at man ikke må endre på for
mye da. 

Det viktige da er jo at de som importerer er kjent med hva de
forskjellige veiene skal ha av tagger. Og at vi er nogenlunde samkjørte
så det ikke varierer for mye fra sted til sted.

-SverreMore information about the kart mailing list