[NUUG kart] Elveg oppdatering?

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Tue Jul 25 21:10:26 CEST 2017


De veiene som har har blitt klassifisert i Elveg/NVDB som skogsbilvei er
der bare fordi grunneieren har mottatt støtte fra landbruksmyndighetene til
å bygge veien. Dermed har dette blitt en samling av mange type veier. I de
kommunene jeg har importert har de gjerne fordelt seg slik:

1) Track: Selv om alle disse veiene i utgangspunktet skal være kjørbare,
ser jeg at et mindre antall bør tagges som track fordi de krever traktor
eller 4x4 bil. På flyfoto ser man gjerne at de er på vei til å bli
gjengrodd, er meget grovt bygget eller har mye gress i midten av veibanen.
Erfaringsmessig blir ca 10% av skogsbilveiene track der jeg har importert.

2) Unclassified: Mange av disse veiene er helt vanlige bygde/grendeveier,
lange veier til hyttefelt og seterområder, samt adkomst til isolerte gårder
og hytter. Erfaringsmessig ca 30% av skogsbilveiene blir da unclassified.

3) Service: Det som da gjenstår er "rene" skogsbilveier, dvs. de veiene som
er spesielt bygget for å frakte tømmeret med bil ut fra hogstområdene. De
er som regel blindveier og leder ikke frem til gårder og hytter. De er ofte
smalere enn vanlige offentlig tilgjengelige bilveier og har som regel ikke
"public access", som unclassified krever. Disse veiene setter jeg da til
service. Slik kommer de passende mellom unclassified og track i
"hierarkiet" av veier. Ca 60% av skogsbilveiene har da havnet her i
importene mine.

Jeg er oppmerksom på at service ikke er direkte beskrevet for dette
formålet i wikien. Derimot står det i wikien for unclassified at smale
private veier på landet heller bør tagges som service enn som unclassified:

"In rural contexts, narrow paved roads with only private access for
motorcars (maybe public access for agricultural motor-vehicles, cyclists
and pedestrians) should be tagged as highway
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway>=service
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice> and motorcar
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motorcar>=private
<http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:motorcar%3Dprivate&action=edit&redlink=1>
 (maybe motor_vehicle <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motor_vehicle>
=agricultural
<http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:motor_vehicle%3Dagricultural&action=edit&redlink=1>
)"

(Det finnes forøvrig også en access=forestry i wikien).

Seksjonen i wikien for unclassified som heter "Determining public/private
status when it´s unclear" synes jeg også peker klart i retning av at rene
skogsbilveier (punt 3 ovenfor) ikke skal være unclassified.

Jeg har forøvrig sett at service er mye brukt for "forestry roads" i andre
land (men unclassified og track er også mye brukt, så det ser ikke ut til å
være noen klar konsensus).

Da vi diskuterte denne saken i juni var det viktig å få noe annet enn track
som default for skogsbilvei i Elveg-filene, slik at flertallet av
skogsbilveien fikk riktig tag med en gang og arbeid kunne spares ved
importen. Jeg mener fremdeles service ville treffe best for skogsbilveier
(dvs. den største andelen veier ville da bli riktig), men det er ikke noen
krise med unclassified som default om det er konsensus her for det. En sak
å tenke på er at default verdi gjerne får en overrepresentasjon fordi det
krever en aktiv handling å endre den ved importen.

Så private veier (ikke skogsbilveier): Jeg er enig i at eierskapet til
veiene ikke er viktig, men disse veiene er nå en gang klassifisert som
private i Elveg/NVDB, så de må tildeles en default tag i importfilene. Min
erfaring er at godt over 80% av disse private veiene er korte stikkveier
(driveway) inn til eiendommer, og skal dermed være service. Det har vært en
stor hjelp at disse veiene nå er service som default i Elveg-importen. De
resterende private veiene skal stort sett være residential eller
unclassified og må endres manuelt ved importen.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170725/feaa21de/attachment.htm 


More information about the kart mailing list