[NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge

Wiklund Johan johan.wiklund at entur.org
Tue Jun 13 09:32:32 CEST 2017


Ja, det må være enighet. Som dataeiere er det lett for oss å si «men våre data er offisielle, det er bare å importere», men vi vet at det er andre ting å ta hensyn til.

Men det jeg sa om automatisk oppdatering har litt å si. Stoppesteder vil oppdateres og endres på daglig basis. Det vil bli en stor oppgave å følge med på slike endringer – kontra å få dem automatisk.
Jeg tenkte på to ting. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct og http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/index.html

Skal også poengtere at vi har i utgangspunktet ikke tenkt å utføre importen selv. Vi tilbyr bare data fra et offisielt register.
Johan Wiklund


[entur]

From: Tor [mailto:torsm.news at gmail.com]
Sent: 13. juni 2017 06:48
To: Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>
Cc: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Alle holdeplasser i Norge


12. juni 2017 kl. 15:25 skrev Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org<mailto:johan.wiklund at entur.org>>:


Det er sikkert en del motstand til automatiske oppdateringer, men nå er i hvert fall dette innspillet bragt på banen. Kom med innspill og spørsmål.

Dette må nok håndteres som en import: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines

Det er lurt om det er enighet rundt fremgangsmåten her på den norske lista og at wikisiden er klar før importen meldes inn til den internasjonale import-mailingslista. Da unngås mye støy.

Tor


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/8a9e011f/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 3339 bytes
Desc: image001.png
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/8a9e011f/attachment-0001.png 


More information about the kart mailing list