[NUUG kart] Fwd: Adresseimport

Peter Bremer peter.bremer at gmail.com
Mon May 8 08:38:38 CEST 2017


Jeg kom bort imot en rekke adressenodes med gatenavn "Tmv-Kaia" i
Trondheim. Burde det ikke være "TMV-kaia"?

2017-05-07 15:03 GMT+02:00 Ruben Undheim <lists at beebeetle.com>:

> Hei,
>
> Fint om dere sender en email til meg (eller pull request på github) hvis
> dere
> finner ut at adresser må korrigeres. Da kan jeg få lagt inn unntak i
> addrnodeimport scriptene. Ellers kan man risikere at endringer noen gjør
> etterhvert vil reverseres av scriptene etter hvert som vi aktiverer mer og
> mer
> automatikk i denne oppdateringsprosessen.
>
> Mvh
> Ruben
>
>
> On Sat, May 06, 2017 at 11:02:31AM +0200, Karl Ove Hufthammer wrote:
> > Karl Ove Hufthammer skreiv 06. mai 2017 10:51:
> > > Bjørn Kvisli skreiv 05. mai 2017 12:52:
> > >>
> > >> Men så ser jeg at kartverket har kalt en vei "Øvre Berget", mens den
> > >> i OSM står som "Øvre berget". Dermed merkes adressene som feil, fordi
> > >> importen bruker førstnevnte srkivemåte,og veinavnet som ikke er
> > >> importert står med sistnevnte skriveform.
> > >>
> > >> Er ikke sistnevnte form riktig i hh til norsk rettskrivning: Førte
> > >> ord med stor forbokstav og resten med liten?
> > >>
> > > Nei. Rett stavemåte for slike stadnamn er stor forbokstav i begge orda.
> > >
> > For å presisera litt: Det er ikkje slik at *alle* ord i stadnamn har
> > stor forbokstav. Det heiter for eksempel
> >
> > Karl Johans gate
> > og
> > Bygdøy allé
> >
> > Det skal altso vera *liten* forbokstav når det er snakk om *samnamn*
> > (utanom når dei står først i namnet – første ord skal *alltid* ha stor
> > forbokstav, og det gjeld òg om ordet er for eksempel adjektiv, som
> «øvre»).
> >
> > Men i eksempelet er Berget ikkje eit samnamn (sjølv om me sjølvsagt har
> > substantivet berg), men namnet på ein stad. Og derfor skal det ha stor
> > forbokstav, akkurat som «Øvre Bygdøy» skulle hatt (om det var ein plass
> > som heitte det).
> >
> > Sjå elles
> > http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/
> Kommunal-navnsetting/Hvordan-skal-navna-skrives/
> >
> > --
> > Karl Ove Hufthammer
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170508/763202d2/attachment.htm 


More information about the kart mailing list