[NUUG kart] NLOD-lisensen

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Nov 26 07:34:22 CET 2017


2017-11-24 18:11 GMT+01:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> > Vi anbefaler å oppgi kilde på alle sider eller skjermbilder som
> > gjenbruker data. Dersom dette er upraktisk (for eksempel om tjenesten
> > er satt sammen av data fra en større mengde kilder), bør tjenesten
> > tilby en synlig lenke til en landingsside eller skjermbilde som gir
> > informasjon om kildene og datasettene som er brukt.
>
> Dernest, må de som tar kopi av OSM-data og bruker dem videre utenom OSMs
> websider også oppgi kilde til den NLOD-lisensierte dataeieren?  Hvis ja,
> hvor langt ut i foredlingskjeden må det oppgis kilde?
>

Her er du inne på hovedproblemet med NLOD. Det som står eksplisitt i
lisensen ganske tydelig:

 "Lisenstaker kan ikke sublisensiere eller overføre denne lisensen."

Det vil si at vi ikke har anledning til å lisensiere disse dataene videre
under ODbL (eller forsåvidt andre lisenser). De som har laget lisensen
mener at alle som mottar data som er lisensiert under NLOD skal være bundet
av NLOD-lisensen med opprinnelig dataeier. Vi i OSM kan ikke akseptere at
alle som bruker OSM-data i hele verden potensielt skal være bundet av
lisensavtaler med diverse norske offentlige instanser. Forklaringen til
dette punktet er tydelig på dette:

*I siste setning er det presisert at lisenstaker ikke kan sublisensiere
eller overføre denne lisensen. Det betyr at denne lisensen ikke
gir lisenstaker tillatelse til å gi andre tillatelse til å
bruke informasjonen. Lisenstaker har således heller ikke tillatelse til å
endre vilkårene for bruk av informasjonen. Selv om lisenstaker etter denne
lisensen har rett til å gi informasjonen videre, må den som eventuelt
mottar slik informasjon få tillatelse fra den
opprinnelige lisensgiveren for å kunne bruke informasjonen. Det betyr i
praksis at vilkårene i denne lisensen gjelder uansett hvem du
får informasjonen fra.*

Hvis jeg husker rett var ikke denne mekanismen med i det opprinnelige
høringsutkastet, men ble tatt inn som følge av hørings-svar der noen var
bekymret for at de mistet full kontroll over dataene hvis det ble publisert
under NLOD.

Det er andre problemer med NLOD, men dette punktet er selve show-stopperen.

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171126/a71b5f7b/attachment.html 


More information about the kart mailing list