[NUUG kart] Import av radio amatør repeatere til openstreetmap

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Mon Feb 12 11:44:19 CET 2018


Her er det en database med repeatere som mest sannsynling kan
importeres, det ser ut som om det må gjøres manuelt fordi det ikke er
oppgitt noen
gps koordinater, bare sted. Det er typisk at disse sitter i eksisterende
mast eller bu, det er ikke sikkert at disse er på openstreetmap.

link til databasen:
https://www.nrrl.no/vhf-seksjonen/355-norske-repeatere/1168-repeatere
Jeg vet ikke hvor oppdatert denne siden er, så folk må muligens gå inn
på de gruppene som tilhører NRRL.
De finnes her:
https://www.nrrl.no/grupper

I innlandet er det en del repeatere som er linket i samme nett, disse
har navnet LA5MR, info om disse ligger her:
http://la3r.nrrl.no/la5mr--mjos-.html

Det må finnes ut av en måte å tagge disse riktig på, foreksempel er
repeateren på Mistberget tagget slik som dette:
communications_transponder:access=public
communications_transponder:modulation=D-Star
communications_transponder:service=amateur
man_made=communications_transponder
name=LD2EM
operator=Gardermogruppen LA2G

Frekvensen på denne er :145.575 TX / 144.975 RX, dvs at innfrekvensen
ligger 600 Kiloherz lavere en ut frekvensen info fra:
http://www.la2g.no/?page_id=314
Her er det altså flere repeatere som deler en 15 meter høy mast.LA2OOR som er på taket i Ingerstua ved Nordhue er derimot tagget slik:
communication:amateur_radio=yes
communication:amateur_radio:repeater:ctcss=71.9
communication:amateur_radio:repeater:frequency_out=434800000
communication:amateur_radio:repeater:modulation=11K2F3E
communication:amateur_radio:repeater:shift=2000000 ( dette er normalt
skift på 70 cm båndet, som er 434 mhz )
ele     753
man_made     mast
name     LA2ORR
tower:type     communication
More information about the kart mailing list