[NUUG kart] Nye vegnummer

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Oct 20 20:39:19 CEST 2019


Jeg skal se om jeg får kjørt en ny runde med Elveg i løpet av den neste
uka.

Jeg har adskillig dårlige tid til dette om dagen enn jeg hadde da jeg skrev
elveg2osm - såpass at jeg knapt rekker å kjenne på dårlig samvittiget for
ikke å ha gått gjennom og tatt inn issues og pull requests alle ser ut som
gode forbedringer. Det kommer neppe til å forbedre seg de nærmeste
månedene, så om noen (f.eks. NKAmapper) kunne tenke seg å ta over
vedlikehold av elveg2osm så kan jeg godt overlate kontrollen (som jeg knapt
har gjort noe med de siste par årene). Jeg kan selvfølgelig hjelpe til med
å forklare hvordan ting virker, men strukturen ble veldig ad-hoc av to
grunner: (1) Jeg kjente ikke godt til Elveg-datane (inkl. alle
inkonsistenser som kan opptre) da jeg begynte og (2) jeg jobbet sjelden
lenge med det om gangen - mesteparten ble skrevet i løpet av mange adskilte
ledige halvtimer i pappaperm.

Elveg2osm er nok også litt gammeldags. Det stammer fra den tiden Elveg-data
kun kunne lastes ned i en stor zip-fil fra kartverkets nedlastningsportal.
Jeg var innom tanken på å prøve REST-API mot NVDB, men fant ut at den
versjonen som da lå ute da var en test-versjon som ikke ble oppdatert. Det
er sikkert bedre måter å gjøre det på i dag, som f.eks. å bruke bedre
nedlastings-API fra GeoNorge til å laste ned hver enkelt kommune ved behov.

Jeg har kun testet elveg2osm på linux, men eneste grunnen til det er at
sosi2osm (så vidt jeg vet) bare kjører på linux. Det hadde vært flott om
man kunne få konverteringen til å fungere på windows også. Jeg har også
lekt med tanken om å sette det opp på en AWS-instans, slik at man kan laste
ned nygenererte filer ved behov, men det har blitt med tanken.

On Thu, Oct 17, 2019 at 3:18 PM NKA mapper <nkamapper at gmail.com> wrote:

> Vegvesenet har nå gjennomført de aller fleste endringene av vegnummer,
> selv om ikke alle skiltene er skiftet ennå (en del er tapet over). NVDB er
> oppdatert. Her er et forslag til hvordan vi kan få oppdatert ref=* i OSM:
> https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=67536
>
> Om vi skal få gjort dette før fylkesgrensene endres etter jul så behøves
> nok en dugnad. Det er bare å melde seg. 1-2 fylker hver så er dette gjort.
>
> En sak vi bør bestemme er om alle fylkesveier med 2/3-sifret vegnummer nå
> bør bli highway=primary, mens 4-sifret blir highway=secondary. Det ser
> riktig ut for meg, i og med at de nye 2/3-sifrede fylkesveiene sammen med
> riksveiene danner et naturlig nettverk av hovedveier. Den gamle regelen var
> at fylkesveier som var riksveier før reformen i 2010 ble primary (de er
> skiltet), de andre ble secondary. De fleste 3-sifrede fylkesveier er
> skiltet, men ikke alle.
>
> Geir Ove: Har du mulighet til å kjøre en ny runde med Elveg, slik at vi
> ikke fortsetter å importere gamle vegnummer? Fint å ha en siste batch med
> de gamle kommunegrensene før jul, siden importen frem til nå er gjort etter
> den gamle inndelingen. Jeg har lagt inn en PR på Github med noen forslag,
> blant annet skille primary/secondary.
>
> /NKA
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20191020/0ff94e7a/attachment.html 


More information about the kart mailing list