[NUUG kart] Nye vegnummer

Fredrik lists at 0v.no
Wed Oct 23 22:15:00 CEST 2019


Jeg prøvde meg for å se om jeg kunne lage en osm-fil av ELVEGdataene, 
men jeg møtte feilmeldingsveggen.

Jeg oppdatere READMEen i osmno-forken her 
https://github.com/osmno/elveg2osm, så nå har jeg har fått installert 
alt det nødvendige, hentet veidata og så kjører jeg programmet på denne 
måten

python2 elveg2osm.py1201Elveg  1201

Men så får jeg denne feilen

➜  elveg2osm (master) ✗ python2 elveg2osm.py 1201Elveg 1201
Traceback (most recent call last):
   File "elveg2osm.py", line 689, in <module>
     osmobj = ElvegOSM.load(osm_input)
   File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py", 
line 1546, in load
     return cls.from_xml(fp.read())
   File "/home/fredrik/.local/lib/python2.7/site-packages/osmapis.py", 
line 2082, in from_xml
     data = ET.XML(data)
   File "<string>", line 125, in XML
cElementTree.ParseError: no element found: line 1, column 0

Det virker rart at feilen skal være inni osmapis-pakken, så kanskje jeg 
gjør noe feil eller har satt det opp feil?


Her er kodelinjene som feiler:

https://github.com/osmno/elveg2osm/blob/718abe9fe7b813de59f7f62783b0c80af91db704/elveg2osm.py#L689

https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L1546

https://github.com/osmno/osmapis/blob/1772e60ce88188c598de64d20ad16f9a135c3c72/osmapis.py#L2082


Jeg hadde blitt lykkelig hvis noen finne ut hva som er problemet. Så får 
vi litt ferske veidata!


FredrikMore information about the kart mailing list