[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Geir Aalberg geira at met.no
Tue Apr 7 10:25:46 CEST 2020


On 4/3/20 17:35, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> Litt usikker på hva du spør om, 

Det jeg spør om er dette:

> Huffda, jeg håper de ikke går for noe som overlater til skjønn om en
> stiller kartverket i dårlig lys, slik NLOD gjør.  Jeg krysser fingrene
> og håper det ikke er vernet av åndsverksloven, eller i det minste at de
> går for PDDL eller CC0.n

Planning Domain Definition Language?

Uansett, kart er å betrakte som åndsverk iflg Åndsverkslovens § 2, som i 
neste paragraf kommer trekkende med klausulen om krenkende bruk. Og § 39 
sier at det ikke er mulig å frasi seg opphavsretten (i motsetning til 
enkelte andre land som fx USA). Så vet ikke hvor mye spillerom Kartverket 
har her, annet å velge å la være å bli krenket.

Digitalisering av eksisterende kart er vel dog neppe å regne som åndsverk i 
seg selv, på linje med scanning av bilder. Så her er det vel lisensen til 
originalmaterialet som gjelder, med mindre man selv legger til ting fra 
andre kilder, hvorpå i såfall et visst databasevern må kunne påregnes.

> men kanskje du finner noe relevant i tråden som starter på
> <URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2017-November/006294.html > og
> <URL: http://people.skolelinux.org/pere/blog/Kort_innspill_til_norsk_lisens_for_offentlige_data.html >
> 
> Personlig håper jeg NLOD velges bort til fordel for PDDL og CC0.

Tja. Det argumentet ble vel tatt til etterretning i vurderingen om en lisens 
om åpne data i forvaltningen. At det etter mange års kamp ikke ble nøyaktig 
den lisensen man skulle ønske seg er vel mindre viktig enn at man endelig 
fikk på plass en felles lisens. Og når en standard først er valgt i det 
offentlige er det en lang oppoverbakke å få endret denne; de fleste er 
faktisk mer interesserte i å produsere data enn stadige omkamper av samme 
diskusjon. Det har tatt oss flere år på MET før vi endelig fikk lov til å 
distribuere kode i Apache/MIT-lisens i tillegg til GPL, og jeg har mast på 
jurister i flere år for å finne ut hvilken lisens som gjelder for 
satellittbilder fra EUMETSAT.

Forøvrig, når det gjelder kreditering har jo også dette med kredibilitet å 
gjøre. Når vi utsteder et farevarsel er det viktig at dette formidles 
uforandret, og ikke fx omskrives til et "mer moderne norsk" slik noen mente 
burde gjøres nylig. Da kommer vi inn på Åndsverklovens § 22 om sitatrett 
hvor kreditering er påkrevd, men man selvfølgelig står fritt til å tolke 
disse som man vil. Om automatisk genererte data laget med fri programvare er 
å tolke som åndsverk er dog en interessant diskusjon, men så lenge input til 
formlene er observasjoner som har databasevern er det nok naturlig å anse 
disse som deriverte produkter.

Forøvrig er det allerede noen som jobber med blockchains ved formidling av 
forskningsdata, men det er til liten nytte for mottagere som konverterer 
rådata til menneskevennlig presentasjon. Det er jo derfor det er viktig 
forskjell på et direkte sitat (hvor opphavet er garantist for 
datakvaliteten) og deriverte produkter (hvor man kun er en av flere kilder). 
I første tilfelle vil det være naturlig å kreditere kilden sammen med 
dataene, mens i det siste vil det nok for de fleste holde å bli nevnt på en 
generell samleside.

-geir
More information about the kart mailing list