[NUUG kart] Kartverket crowdsourcer georefering av gamle kart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 7 10:57:36 CEST 2020


[Geir Aalberg]
> Planning Domain Definition Language?

Tenker på <URL: https://opendatacommons.org/licenses/pddl/ >.

> Forøvrig, når det gjelder kreditering har jo også dette med
> kredibilitet å gjøre. Når vi utsteder et farevarsel er det viktig at
> dette formidles uforandret, og ikke fx omskrives til et "mer moderne
> norsk" slik noen mente burde gjøres nylig. Da kommer vi inn på
> Åndsverklovens § 22 om sitatrett hvor kreditering er påkrevd, men man
> selvfølgelig står fritt til å tolke disse som man vil.

Det er nok en misforståelse at en kan løse kredibilitetsutfordringer med
åndsverksloven.  Det løser en derimot med å være den beste kilden til
korrekt informasjon, slik met.no har gjort med blant annet YR, i tråd
med NRK Beta-doktrinen,
<URL: https://nrkbeta.no/2008/03/26/the-nrkbeta-doctrine/ >.
Bruksvilkår forankret i åndsverksloven er uegnet.

Forøvrig er det jo verdt å merke seg at NLOD ikke blir bedre etter hvert
som årene går, og det er fortsatt en dårlig ide a lage sin egen lisens i
stedet for å velge en av de eksisterende og godt analyserte lisensene
som finnes allerede.  NLOD var en dårlig ide før de laget den, forble en
dårlig ide etter at den var laget, og bør unngås også i dag.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list