Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Jul 19 08:10:00 CEST 2015


[Gorm Eriksen]
> Ønsker du personlig å gjøre noe så ville jeg laget en ny forespørsel på
> samme dokumenter og insisterte å få det på epost.

Det jeg personlig ønsker å gjøre er å oppdatere hjelpeteksten med litt
mer informasjon om hvilke lover og regler en kan henvise til når en ber
om å få informasjonen tilsendt elektronisk, så kan den som sendte
henvendelsen vurdere om informasjonen skal brukes eller ikke.  I dag
står det bare at en kan be dem sende scannede dokumenter, men ingen
referanser til lover og forskrifter.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the mimesbronn mailing list