Re: Be om elektronisk innsyn når det spørres om postadresse?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sun Jul 19 13:52:08 CEST 2015


Hei

Dette tror jeg er greiest å høre med en jurist om. Jeg skjønner ikke helt
hvilken lov du her sikter til, eller er det bare en lov du håper finnes?

Hilsen Gorm
On Jul 19, 2015 08:11, "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com> wrote:

> [Gorm Eriksen]
> > Ønsker du personlig å gjøre noe så ville jeg laget en ny forespørsel på
> > samme dokumenter og insisterte å få det på epost.
>
> Det jeg personlig ønsker å gjøre er å oppdatere hjelpeteksten med litt
> mer informasjon om hvilke lover og regler en kan henvise til når en ber
> om å få informasjonen tilsendt elektronisk, så kan den som sendte
> henvendelsen vurdere om informasjonen skal brukes eller ikke.  I dag
> står det bare at en kan be dem sende scannede dokumenter, men ingen
> referanser til lover og forskrifter.
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20150719/286207d0/attachment.html 


More information about the mimesbronn mailing list