[NUUG video] PF-foredragsvideo lagt ut i DV-format

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Mar 30 14:03:14 CEST 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Teksten på lysarkene var ekstremt liten og er allerede blåst opp
> ganske mye.  Det ser helt greit ut i full oppløsning men blir
> utydelig i mpeg1 format. Hvis teksten skal blåses opp mere , blir
> det fort litt uoversiktlig siden kameraet da må "panorere" over den
> delen av teksten som foredragholder til enhver tid snakker om. Mye
> flytting frem og tilbake og mye arbeid å synkronisere.

Enig i at det er vanskelig å finne en bra løsning for MPEG-utgaven.

>> Kanskje vi bør arkivere råfilmen, slik at vi har mulighet for å mikse
>> på nytt ved behov?
> 
> Originalvideoen har ikke med slides i det hele tatt. Disse er transparent
> flettet inn i videostrømmen som png bilder.
> 
> Jeg har eksportert videoen, med lysark flettet inn , tilbake til vanlig dv
> tape . Kan godt lage en eksport av originalopptaket uten slides også .

Tanken min var at det skal være mulig å gjøre en ny miks en gang i
framtiden, hvis vi ønsker det.  Eventuelt, kanskje mikse annerledes,
ved å ha videoen i et hjørne og teksten alene i bildet.  Da bør vi ha
råfilmen tilgjengelig.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list