[NUUG video] Redaktøransvar for NUUG's video materiale

Morten Kjelkenes morten at kjelkenes.net
Sat Feb 7 15:24:17 CET 2009


Ja, det kan jeg:

Vi bør da se på rutiner etc. for hvordan vi i NUUG skal gjøre dette.

Jarle Bjørgeengen wrote:
> Hei Morten,
>
> har du tid / lyst til å ta rollen "redaktør for NUUG's innhold på 
> Frikanalen" ?
>
> NUUG er jo medlem av frikanalen, og har intensjon om å publisere 
> hendelser som er tatt opp, og som vil bli tatt opp.
>
> Medlemsorganisasjoner kan registrere seg på 
> https://admin.frikanalen.tv/register.aspx , for å laste opp materiale. 
> Her må man akseptere vilkårene til Frikanalen, og kan deretter laste 
> opp materiale på vegne av NUUG.
>
> Det vil bli en ikke-teknisk oppgave å løpende vurdere innhold som 
> publiseres opp mot redaktøransvaret som man binder seg til ved å 
> registrere seg.
>
> - Jarle Bjørgeengen
>
>
>
>
>More information about the video mailing list