[NUUG video] Fwd: frikanalen.tv

Erik Vold erikvol at gmail.com
Fri Jan 9 18:43:51 CET 2009


Er dette noe vi kan nyttegjøre?

-E

---------- Videresendt melding ----------
Fra: Håkon Wium Lie <howcome at opera.com>
Dato: 9. januar 2009 18:07
Emne: Re: frikanalen.tv
Til: Erik Vold <erikvol at gmail.com>


Also sprach Erik Vold:

 > Vi jobber med saken Håkon. Det er NUUG som har vært så greie å ta på seg
 > jobben med å utvikle en ny frontend.

Det var hyggelige nyheter! Takk for oppdatering, jeg skal følge med videre!

Opera jobber med å legge inn støtte for <video>-elementet i HTML5 for
å gjøre det enklere å publisere video på nettet. Vi er ikke helt mål,
hverken men spesifikasjon eller implementasjon, men det kommer:

 http://labs.opera.com/

-h&kon
       Håkon Wium Lie             CTO °þe(R)ª
howcome at opera.com         http://people.opera.com/howcome
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20090109/394f1dad/attachment.htm 


More information about the video mailing list