[NUUG video] Innspill til NRK ang. fremtidens nett-tv

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu May 21 11:34:13 CEST 2009


[Håvard Espeland]
> Når det gjelder Theora er det heller ikke sikkert at den faktisk er
> patentfri.

'patentfri' gir ikke mening i dagens patentregime, der de mest
trivielle programmeringsmetoder er patentert i USA.  En kan dermed
være trygg på at ethvert program inneholder metoder som er patentert
en eller annen plass i verden.  Jeg antar du snakker om patenter der
patentinnehaver krever royalties-betaling, som vel er det subsett av
alle patenter som er problematiske i en standardiseringsammenheng.

> Den uklare IPR-situasjonen var en hovedgrunnene til at Nokia og
> Apple motsa inklusjon av Theora som baseline kodek i HTML 5.

Det var i hvert fall hovedargumentasjonen.  Andre påstår at Apple ikke
ønsket å profilere en spesifikasjon de ikke kontrollerer selv
(Quicktime).  Jeg mistenker at argumentasjon og motivasjon ikke var
sammenfallende hverken hos Microsoft, Apple og Nokia i arbendet med
<video>-taggen i HTML5.

> Det kan tenkes at det finnes patenter som blir kjent straks Theora
> blir med i et stort selskaps produkt.

Det kan også tenkes at de som har forsøkt å lage Ogg Theora slik at
det ikke bruker noen patententer som krever royalties har lykkes med
det.  Begge scenarioene kan tenkes for enhver spesifikasjon, når en
vet at patenttroll hamstrer ubåtpatenter så godt de kan for å kunne
melke programvareindustrien så lenge som mulig. :)

Det hele er vel et spørsmål om sannsynlighet for hvorvidt det vil skje
og hvordan et slikt patentagrep hånteres, og der er jeg trygg på at
Theora vil komme ned med føttene på bakken. :)

> Er Theora fremdeles en åpen standard da?

Theora er ikke en fri og åpen standard i henhold til definisjonen til
<URL:http://www.digistan.org/open-standard:definition> hvis ikke
følgende klausul er oppfyllt:

  - The patents possibly present on (parts of) the standard are made
    irrevocably available on a royalty-free basis.

Det vi vet er at H.264 og VC-1 ikke er frie og åpne standarder, så
valget er mellom standarder der det så vidt offentligheten kjenner til
ikke er patentproblemer, og andre standarder der det _er kjent_ at det
er patentproblemer.

> Jeg tror derfor man bør satse på å sikre at materialet blir
> tilgjengelig med full kvalitet i et standardisert format som h.264
> eller vc-1. Når jeg sier tilgjenglig så må det faktisk være mulig
> for brukeren å få tak i materialet i et slikt format, og ikke bare
> gjemt bak en flash/java/silverlight/whatever avspiller. Da
> forsvinner hele poenget, og om formatet er åpent eller ikke har lite
> å si når sluttbruker ikke får tak i det.

Her er det to viktige poeng.  Det ene er at filene godt kan være
tilgjengelige i flere formater, og det andre er at direktelenke til
videofilene bør være tilgjengelig utenom eventuell
avspillingsmekanisme for nettleservisning.  Jeg anbefaler varmt begge
deler, og NUUG har hatt stor glede av å ikke låse oss til et format.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list