[NUUG video] Innspill til NRK ang. fremtidens nett-tv

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed May 27 08:00:21 CEST 2009


[Jarle Bjørgeengen]
> NRK er i disse dager i ferd med å ta noen viktig beslutninger i
> forhold til teknologivalg for fremtidens nett-tv på nrk.no .
[...]
> Videgruppens medlemmer har tilsammen mye kompetanse på området, og
> inviteres herved til å komme med innspill, tanker og ideer rundt
> dette temaet.

En ting jeg har savnet fra NRK (og NUUG for den saks skyld), er
muligheten til å referere/spille av utsnitt av filmene som ligger ute.
Jeg ønsker å kunne lage URLer som henter ut de aktuelle bitene, f.eks.
fra 12 minutter ut i dagsrevyen fra 2009-05-26 og 45 sekunder
deretter.  Jeg er for å si det enkelt, ute etter det samme som metavid
har laget for opptakene fra nasjonalforsamlingen i USA,
<URL:http://metavid.org/wiki/>.

I dag må slike utsnitt lages og lagres lokalt, dvs. at jeg henter ned
filen og lager ny fil med den biten jeg er interessert i.  Det burde
være unødvendig.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list