[NUUG video] Innspill til NRK ang. fremtidens nett-tv

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed May 27 11:53:14 CEST 2009


2009/5/27 Keld Jørn Simonsen <keld at dkuug.dk>:
> det høres spennende ut!

Eg byrjar bruka:

<http://camendesign.com/code/files/video_for_everybody/test.html>

viss eg skal leggja ut noko for alle. Den startar med embeda Ogg
Theora <video>, viss den ikkje finst visar han Flash, viss den ikkje
finst viser han vanleg quicktime embed (h264).

Nett no legg eg berre ut Theora-video, av di det er so sabla enkelt og
utruleg fint/funksjonelt i nyare netlesarar. Det er ikkje lengje til
Firefox 3.5 vert sluppe, og då kann eg verkeleg bruka det på sidene
mine utan problem. Det er sjølvsagt av di eg krevjer at mine lesarar
brukar ein moderne netlesar, so det fungerer jo dårleg for NRK. Men
for NUUG vil det kannhenda gjera alt mykje enklare ganske so snart no.

    <video src="fil.ogv" controls="controls" />

Enklare vert det ikkje. :]
-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list