[NUUG video] DV file from yesterday - no audio?

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed Nov 11 12:19:19 CET 2009


2009/11/11 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> [Herman Robak]
>> Programmet kino er mindre tilbøyelig til å gjøre slike antagelser.
>> Jeg trodde ikke rå DV-filer hadde noen header...?
>
> Takk for tipset.  Kino klarer å spille av lyden, som starter rundt
> frame 11095, dvs. rundt 7 minutter og 23 sekunder ut i opptaket.
> Opptaket totalt er 55 minutter og 16 sekunder, så vi har 47 minutter
> og 52 sekunder med lyd.  13% av opptaket er uten lyd. :(
>
> Jeg forsøker med eksport fra Kino og ser om den nye fila da får lyd i
> hele perioden.

Men Hans-Petter sa jo at det ikkje var ljod i byrjingi. So det er vel
berre det då, at det ikkje var ljod fyrr 7 minutt uti.


-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list