[NUUG video] (fwd) Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Nov 27 12:10:13 CET 2012


Jeg tror dette seminaret vil være nyttig og interessant for NUUGs
videogruppe å delta på.  Noen som vil delta?  Jeg håper å delta selv,
men det krever mye koordinering med usikker utfall.

PS: Har byttet ut @ med (at) i epostadressene.

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: "Torseth\, Marit" <Marit.Torseth (at) difi.no>
Subject: Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember 
Date: Tue, 27 Nov 2012 10:49:42 +0000
Size: 29135
Url: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20121127/ba16174c/attachment-0001.mht 


More information about the video mailing list