[NUUG video] (fwd) Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Tue Nov 27 12:16:35 CET 2012


Jeg har dessverre ikke anledning den dagen.

-- HP

----- Original Message -----
> From: "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com>
> To: video at nuug.no
> Sent: Tuesday, November 27, 2012 12:10:13 PM
> Subject: [NUUG video] (fwd) Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember
> 
> 
> Jeg tror dette seminaret vil være nyttig og interessant for NUUGs
> videogruppe å delta på.  Noen som vil delta?  Jeg håper å delta selv,
> men det krever mye koordinering med usikker utfall.
> 
> PS: Har byttet ut @ med (at) i epostadressene.
> 
> 
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> 


More information about the video mailing list