[NUUG video] Ta opp foredrag under MakerCon Nordic i Oslo 2014-10-17 og -18?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Sun Oct 19 18:03:08 CEST 2014


On 19. okt. 2014 12:26, Roger Antonsen wrote:
> Jeg har opprettet en YouTube-konto nå og lagt til Hans-Petter som «manager». Jeg foreslår at videoene lastes opp dit og at vi spør foredragsholderne om det er ok at vi legger det ut slik. Kanskje det derfor er en idé å ha de som private inntil vi får godkjennelse. Hvis noen skulle kreve at vi klipper ut noe, kan vi fikse det. Det er ingen videoer som er viktigere enn andre.

Sorry, mailen din lå i mail-liste køen mens jeg holdt på å laste opp
ting. Jeg har sluppet to videoer så langt, men slipper ikke flere før
jeg får beskjed om det.

Personlig mener jeg at videoer fra konferanser er ferskvare og bør
slippes så fort som mulig. Alle som presenterte skal ha vært klar over
at video ble tatt opp og kom til å bli lagt ut. Jeg tror det er flere
som heller vil ha ut videoen så fort som mulig enn som vil ha noe å
klage på.

Kan vi ikke bare kjøre på?


> Det hadde vært fint med en vignett eller noe før/etter videoene, men det kan vi kanskje fikse.
> 
> Jeg har også tatt en titt på hvordan de gjorde det i New York:
> http://makercon.com/new-york-2014/videos/
> 
> De har ikke med introduksjonene, men de går rett på foredagsholderne. Jeg tror at vi også bør ha det slik. De har også vignetter og en del krydder rundt. Det jo hende at Make har noen synspunkter her. Jeg syns vi skal spørre dem før vi slipper alt ut. (Det kunne jo tenkes at de ville ha det på https://www.youtube.com/user/makemagazine/.)

Youtube sin egen video-editor har muligheten til å legge til vignett og
klippe ut irrelevante biter. Da tror jeg forøvrig YouTube anser det som
en ny video, så om dette blir gjort så gjør gjerne de gamle videoene til
"unlisted" sånn at de gamle lenkene etc fortsatt fungerer.

Dette er forøvrig den typen tidkrevende arbeid som vi i NUUG ikke er noe
flinke til og som dere burde finne andre til å gjøre.

> Igjen, tusen takk for at dere stilte opp og bidro til at konferansenn ble så vellykket som det virker som at den ble. :)

Ja, den virket særdeles vellykket. Selv om en ekstra ned- og opprigg
ikke var med i våre planer. :) Håper det blir en slik Makercon igjen og
at jeg får sjansen til å være med da også.

-- Hans-Petter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20141019/837d6de9/attachment.pgp 


More information about the video mailing list