[NUUG video] DV-kassetter til harddisk og Frikanalen: Alternativer

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Wed Sep 23 04:12:04 CEST 2015


Godt å vite, alltid bra å ha flere alternativer i bakhånd, takk 
for det!

Thomas


On Tue, 22 Sep 2015, Andreas Martin Aanerud wrote:

> Jeg har det dom trengs på jobben, hvis noen ønsker å låne.
>
> Inc hdd.
>
> /
> Andreas.
>
>> Den 22. sep. 2015 kl. 22.18 skrev Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no>:
>>
>> Hei,
>>
>> Jeg har undersøkt litt rundt DV-kassettene med video-opptak som
>> NUUG har i arkivet/det fysiske lageret -- med tanke på å få
>> kopiert ut materialet slik at det kan gjøres klart til
>> nettpublisering og til Frikanalen. Nedenfor kommer info om det
>> jeg har funnet ut, inkludert kommersielle tilbud for kopiering av
>> kassettene.
>>
>> Men aller først to spørmål:
>>
>> 1. Har NUUG fremdeles videokamera med innebygd DV-kassettspiller?
>> 2. Hvis ja, har dette videokameraet også Firewire-inngang?
>>
>> Svaret må være ja på begge spørsmål, dersom vi selv skal kunne
>> kopiere ut filene. Selv da trenges det i tillegg egen programvare
>> for å kunne utføre kopi-jobben. Det ser ut til at det finnes fri
>> programvare som kan brukes til dette:
>> http://www.cnet.com/forums/discussions/how-to-copy-my-mini-dv-tape-to-my-pc-for-editing-606069/
>>
>> Jeg har ingen erfaring med eller peiling på denne programvaren.
>> Noen andre?
>>
>> Dersom vi kan gjøre jobben ut fra betingelsene gitt ovenfor, så
>> er den eneste utgiften vi pådrar oss en harddisk på 1 Tb.
>>
>> Dette fordi det er 53 DV-kassetter, og hver kassett er på 63
>> minutter, noe som tilsvarer 13,3 Gb per kassett: 53 * 13,3 =
>> 704,9 Gb. Dette forutsetter at vi kopierer råfilene i sitt
>> opprinnelige format, som er AVI. Senere kan vi konvertere filene
>> til f.eks. MPEG2 (som er det jeg ser blir anbefalt på diverse
>> nettsider om dette -- usikker på hvorfor ikke MPEG4 blir nevnt?).
>>
>> Harddisken kan uansett fungere som backup på lageret etter at
>> jobben er gjort og filene er nettpublisert.
>>
>>
>> Men hva om NUUG ikke har et videokamera med DV-kassettspiller og
>> firewire-inngang?
>>
>> Da har vi følgende alternativer:
>>
>> 1. Gjøre ingenting. La kassettene ligge på lageret.
>>
>> I såfall vil kassettene i løpet av forbausende kort tid råtne
>> opp og innholdet gå tapt. Folk som har slike kassetter med opptak
>> fra slutten av 90-tallet klager på at kassettene allerede har brutt
>> sammen. Det er noe oksidering eller kjemiske reaksjoner som skjer
>> med båndene og andre deler av kassettene. NUUGs DV-kassetter er
>> tatt opp i perioden 2007-2011.
>>
>> 2. Kjøpe et videokamera med innebygd DV-spiller og
>> firewire-inngang og bruke det kun til denne oppgaven. Dette er
>> antagelig den billigste løsningen. Antagelig er det vanskelig å
>> få tak i et nytt slikt kamera, men det er kanskje vel så bra å
>> kjøpe det brukt så lenge det holder til kopi-jobben er ferdig.
>>
>> 3. Kjøpe en egen DV-spiller til denne jobben. Slike spillere
>> finnes, men de er dyre. Pris begynner på rundt 300 dollar. Igjen
>> kan det kanskje kjøpes brukt, men vil helst prøve en brukt
>> spiller før kjøp.
>>
>> 4. Kjøpe en kopi-tjeneste, dvs. at vi betaler en fotobutikk for å
>> gjøre jobben. Se to pristilbud nedenfor. (Merk: Databutikker som
>> Digital Impuls og Teknikmagasinet har ikke slikt utstyr eller
>> tjeneste -- bare foto- og videobutikker.)
>>
>> 5. Leie en kassettspiller av en fotobutikk, og gjøre kopieringen
>> selv. Se leiepristilbud nedenfor.
>>
>> Her kommer to tilbud, fra henholdsvis Videoutstyr.no og Jadu.no
>> (sistnevnte er assosiert med Skandinavisk foto- og videoutstyr,
>> den butikken som har hovedkontor i Møllergata, rett ovenfor
>> Digital Impuls).
>>
>>
>> Tilbud 1:
>>
>> Date: Mon, 21 Sep 2015 09:21:44 +0000
>> From: Andre Austvoll <andre at videoutstyr.no>
>> To: "thomas at gramstad.no" <thomas at gramstad.no>
>> Subject: SV: KONTAKT
>> Resent-From: <thomas at ifi.uio.no>
>>
>> Hei,
>>
>> Vi har ikke lenger noen DV spillere eller kamera til salgs.
>>
>> Vi har en JVC spiller som kan leies for 500,- + mva per dag.
>> Dersom vi skal gjøre overføringen tar vi kr 350,- + mva per
>> tape.
>>
>> Hva høres mest aktuelt ut?
>>
>> Mvh,
>>
>> André Austvoll
>> --
>> Salgskonsulent
>> Videoutstyr Norge AS
>>
>> andre at videoutstyr.no
>> +22804006
>> +40408106
>> www.videoutstyr.no
>>
>>
>> Tilbud 2:
>>
>>> From informasjon at jadu.no Tue Sep 22 09:21:20 2015
>> Date: Tue, 22 Sep 2015 09:21:11 +0200
>> From: informasjon at jadu.no
>> To: thomas at gramstad.no
>> Cc: informasjon at jadu.no
>> Subject: Re: Kunde ønsker tilbud sendt på E-post Hjem
>> Resent-From: <thomas at ifi.uio.no>
>>
>> Sendt fra Ja-Du FilmStudio A/S
>>
>> Hei!
>>
>> Normalt sett tar vi kr 500,- pr innspilte time med Dv til
>> harddisk i avi format.
>>
>> Når du har så mye, vil vi kunne utføre dette for kr 300,- inkl.
>> mva pr innspilte time. Merk at du kun betaler for en total
>> innspilt tid og ikke pr kassett. Harddisk kommer i tillegg, med
>> mindre du har en selv.
>>
>> Vår leveringstid på et slikt oppdrag er for tiden 4 virkedager
>> fra mottakelse av oppdraget. Vi lagrer også en sikkerhetskopi
>> for alle kunder som en sikkerhet for deg og dine.
>>
>> Håper at dette er av interesse, og ta gjerne kontakt med oss hvis
>> det skulle være noen spørsmål.
>>
>> Mvh
>> Axel Dulin
>> Ja-Du FilmStudio A/S
>> Boks 74
>> 1389 Heggedal
>> Tlf 66 79 45 45
>>
>> Besøksadresse: Heggedalsbakken 6
>>
>>
>>   ----
>>
>> Kommentar til tilbudene:
>>
>> Som det fremgår er det dyrt å få kopieringen utført av andre.
>>
>> Tilbudet fra Videoutstyr.no vil faktisk koste:
>> 350 * 1.25 * 53 = NOK 23187.50 !
>>
>> Det tilsvarer forøvrig leie av JVC-spilleren deres i 37 dager.
>>
>> Dersom vi leier JVC-spilleren deres, og har den i 5 dager:
>> 500 * 1.25 * 5 = NOK 3125.-
>>
>> Overkommelig pris, men forutsetter jo at det ikke blir noen
>> problemer.
>>
>>
>> Tilbudet for kopiering fra JaDu.no er en del billigere enn
>> tilbudet fra Videoutstyr.no:
>>
>> Jeg antar at ikke alle kassettene er fulle, men i det følgende
>> regnestykket regner jeg likevel som om alle kassettene er fulle,
>> så kan det muligens bli noe billigere enn dette:
>>
>> 63 minutter * 53 = 3339 minutter = 55 timer
>>
>> 55 * 300 = NOK 16500.-
>>
>>
>> Kommentarer til alt dette? Personlig er jeg iallfall sterkt
>> motstander av alternativet "Gjøre ingenting -- la kassettene
>> råtne opp".
>>
>> Thomas


More information about the video mailing list