[NUUG kart] Forvaltningsreformen vs trunk/primary/secondary

Gorm E. Johnsen post at gorm.cc
Mon Aug 17 13:35:55 CEST 2009


Igjen kommer debatten ned på diskusjon om enkeltveier...
Argumenter som at "den er for smal til å være en trunk" eller "på folkemunne
vil den fortsatt bli kalt 'riksveien'" er fullstendig forkastelig og vil
bare føre til latterlige edit-wars.

Det vi trenger er helt konkrete, observerbare indikasjoner for hva som skal
være primary etc.
Derfor synes jeg highway-taggen burde bli spikret til offisiell
klassifisering uavhengig av tilstanden på selve veien. F.eks vil alle
"Riksveier" etter 1.1.10 antakeligvis få samme grønne skilt slik som
stamveiene har i dag og "skiltet fylkesvei" overtar de gamle hvite
riksveiskiltene.
Da blir det enkelt (og helt konkret) å svare alle nye mappere hvordan de
skal velge highway-tag: grønne skilt = trunk, hvite skilt= primary, uskiltet
fylkesvei=secondary, kommunale veier som er naturlige hovedferdselsårer(litt
synsing her :-) =tertiary osv. ref-taggen fylles med det som står på det
grønne/hvite skiltet.
Dette er eneste måten å gjøre det på hvis vi f.eks ønsker lage et kart som
viser de norske veinummerskiltene slik de er i felten og ikke som
default-renderingen til f.eks T at H.

Dersom man synes det er viktig å formidle størrelsen eller kvaliteten på
veien kan man bruke width, surface e.l.

Så får jeg avslutningsvis beklage hvis tonen ble litt krass, ikke meningen å
tråkke noen på tærne :-)

vennlig hilsen

-- 
Gorm E. Johnsen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090817/5a083251/attachment.htm 


More information about the kart mailing list